Macro-economie

Is de macro-economie voor jouw doel belangrijk?

Als je tijdens je financiële reis weet hoe de stromingen zijn, welke kant de winden opblazen en waar de grote stormen zijn en je kent ook nog op hoofdlijnen de richting van je doel, dan heb je zorg gedragen voor de belangrijkste onderdelen van je reis.

Als je tijdens je financiële reis weet hoe de stromingen zijn

Wanneer we de wereldeconomie als één grote eenheid zien, dan gaat het begrijpen hiervan niet alleen om de micro-economie maar ook om het begrip van het grote geheel. Als je de belangrijkste invloeden op een economie begrijpt dan ben je waarschijnlijk ook beter geïnformeerd over de kleinere trends. Het begrijpen van het grote geheel zorgt ervoor dat je je hoofddoel beter kunt bereiken. De kleinere details ondersteunen je bij de snelheid en het gemak van je reis.

De grote financiële crisis uit 2008 voelt misschien voor velen aan als een verre herinnering. Het toonde echter aan hoe samenhangend de hele wereldeconomie is geworden. Om te slagen dienen we niet langer alleen onze lokale economie te begrijpen, we moeten ook de veranderende wereldeconomie begrijpen. Nog belangrijker, we moeten de instituten en entiteiten die binnen dit systeem werken begrijpen. Op deze wijze kunnen we inspelen op hun steeds invloedrijkere beleidsbeslissingen. Men schat dat 71% van de bewegingen in de financiële markten het resultaat zijn van macro-economische trends. Toch richten 69% van de marktdeelnemers (beleggers) zich nog steeds op bedrijfsspecifieke micro-economische informatie. Velen zijn dus nog overtuigd dat voor de financiële markten micro-economische en bedrijfsspecifieke analyses de beste benadering zijn. Het begrip van details is weliswaar belangrijk voor beleggers, maar het grote geheel wordt door veel beleggers vaak vergeten.

Twee primaire trends veranderen de manier waarop we allemaal leven. Een enorme uitbreiding van de menselijke populatie en van de middenklasse in emerging markets, en het snelle tempo in toegankelijke technische ontwikkelingen. Deze krachtige trends veranderen de manier waarop we bijna alles produceren en consumeren op onze planeet. Het betekent dat de technische ontwikkelingen van de ontwikkelde wereld enorm in vraag zullen toenemen door de zich ontwikkelende landen. We zien in de ontwikkelde wereld dat lokale bedrijven nationale bedrijven worden en vervolgens uitgroeien tot multinationale bedrijven. De S&P 500 is geen pure VS index meer, het wordt steeds meer een wereld-index. Ook in de Nederlandse AEX-index werken bijna alle ondernemingen wereldwijd. Daarom gaat de AEX-index op en neer met de beursindexen van andere landen zoals de Amerikaanse Dow Jones, Duitse DAX, Britse FTSE100 (uitgesproken als Foetsie) en Franse CAC40

Het grote geheel is erg belangrijk voor marktdeelnemers. De aandelenmarkten in de VS worden steeds meer afhankelijk van een buitenlandse inkomstenstroom. Dat betekent dat we allemaal meer en meer worden verbonden met elkaar. We kunnen deze wereldwijde invloed ook zien aan de toenemende frequentie waarbij aandelen wereldwijd gezamenlijk op elkaar reageren.

De mens streeft er altijd naar om antwoorden te vinden op de belangrijkste levensvragen. Deze innerlijke drive heeft geresulteerd in een ongelooflijke vooruitgang op deze planeet, in een relatief korte tijd.

Je kunt de economie zien als een grote machine. Hoe drijven de geldstromen deze financiële machine aan? Net als elke machine heeft de economie onderdelen en stukken die samenkomen en een bepaald resultaat creëren. De economie werkt, net als het menselijk lichaam, via een serie stromen. Een economie bestaat uit een grote hoeveelheid aan financiële transacties.

Mensen, in hun verlangen om voorruitgang te boeken en hun levensstandaard te verbeteren, produceren en consumeren goederen en diensten. De macro-economie zelf is een voorbeeld van miljoenen van deze micro-economische transacties. Alle financiële transacties in de wereld noemen economen geldstromen. En net als bloed dat door het menselijk lichaam stroomt, zorgen de geldstromen dat het economisch systeem blijft draaien. Als er niet voldoende geldstromen zijn krijg je zoiets als een economische hartaanval. En hier zien we waarom het begrip van geld belangrijk is. Geld is de bloedstroom in onze economische machine. BNP (Bruto Nationaal Product) is de financiële waarde van alle producten en diensten, die geproduceerd zijn binnen een land en in een bepaalde periode. Het BNP is een manier om het succes van een bepaalde economie te meten.

Het is nuttig om een aantal basale economische functies te leren begrijpen. Als we het hebben over dit economische systeem met haar geldstromen, is het van belang te begrijpen dat de uitgave van de ene persoon het inkomen is van de andere persoon.

De uitgave van de ene persoon is het inkomen van een andere persoon.

Iemand geeft geld uit en een andere persoon krijgt dit geld als inkomen, de inkomsten ontvanger investeert dit geld, de entiteit waarin het geld is geïnvesteerd geeft weer geld uit en zo blijft het systeem door draaien. Wanneer de uitgavencyclus sterft dan sterft in feite de economie (economen noemen dit een recessie). Inkomens worden lager, winsten drogen op, productie blijft onverkocht, werknemers worden ontslagen en zo verder.
In de economie is de gezondheid van het systeem hoofdzakelijk gebaseerd op hoe deze stromen resulteren in een verbetering van de levensstandaard. Dus denken op een macro-economische manier houdt in dat je moet begrijpen dat iemands uitgave het inkomen is van een ander en dat, om hun levensstandaard te verbeteren, mensen consumeren en produceren via het gereedschap dat we geld noemen.

Lees verder op: Consumeren, investeren of sparen