Doelen stellen

Hoe stel je doelen?

Stel een groot doel

Als je financiële vrijheid wilt bereiken moet je aangeven op welke dag in de toekomst je financieel vrij wilt zijn. En je moet natuurlijk aangeven hoeveel vermogen je nodig hebt om “financieel vrij” te zijn. Oftewel je zult een doel moeten stellen.

De meeste mensen laten zich leiden door allerlei prachtige aanbiedingen van aanbieders van financiële producten en diensten om zo financieel verder te komen. Ze haken aan bij nieuwe beleggingstips die ze op forums zijn tegengekomen of verzuipen in alle details die je kunt tegenkomen tijdens het beleggen. Zorg dat je hier NIET intrapt, je kunt jaren met dit soort activiteiten bezig zijn en uiteindelijk nog niets bereiken. Alleen DOELEN tellen! Doelen maken je duidelijk met welke activiteiten je wél bezig moet zijn om financieel voorruit te komen.

Dit financiële doel moet je groot kiezen. Waarom? Omdat als we een te klein doel kiezen het gevaar bestaat dat we dit doel snel gaan aanpassen, zodra het leven even tegenzit! Stel dat je maar een klein doel voor ogen hebt. Zodra er een probleem op je weg komt zie je je doel niet meer, maar alleen nog jouw probleem. Daarom vul je in je financieel plan als eerste je dromen en doelen in en ga je pas later, via het bepalen van je financiële status, kijken wat je moet doen om je doelen te bereiken. Ga je eerst bepalen wat je financiële status is en wat je huidige mogelijkheden zijn dan ga je hele kleine doelen stellen en dat leidt tot weinig of niets.

Als je doel te klein is dan verlies je er snel zicht op.
Als je doel te klein is dan verlies je er snel zicht op.

Als we onze blik niet meer op ons doel gericht houden, ontstaat er angst en twijfel. Het gevaar bestaat dan dat een persoon een nieuw doel gaat kiezen zodat hij niet meer naar het probleem hoeft te kijken. Ook bij dit kleine doel komt er uiteraard weer een probleem tussen. Zo blijven personen telkens maar weer nieuwe kleine doelen stellen maar bereiken op deze manier erg weinig in het leven.

Als je echter een groot doel kiest en er komt een probleem tussen dan zal niet het hele zicht op je doel worden weggenomen, omdat je doel zo groot is.

Een groot doel verlies je niet snel uit het zicht.
Een groot doel verlies je niet snel uit het zicht.

Grote doelen nodigen ons veel meer uit om ons voor meer zaken te interesseren, weer nieuwe mogelijkheden te ontdekken en nieuwe mensen te leren kennen.

We moeten een duidelijk doel stellen om financiële vrijheid te bereiken. “Iets proberen” werkt niet, we wachten dan altijd op een hindernis die ons van daden weerhoudt. We wachten op hindernissen omdat we niet echt geloven dat we deze vrijheid kunnen realiseren. Een duidelijk doel stellen is een overeenkomst met jezelf sluiten, iets waaraan je MOET voldoen, waartoe je je verplicht hebt. Iedereen die grote doelen heeft bereikt heeft zich in het begin voor het grootste deel van de tijd gericht op het WAAROM en maar voor een klein deel op het HOE. Veel mensen draaien deze volgorde om en maken zich druk om hoe ze hun ze hun doel kunnen behalen en bereiken daardoor nooit hun doel.

Doelen visualiseren

Bij het stellen van een financieel doel moet je het bedrag vaststellen dat je nodig hebt. Nadat je het bedrag hebt moet je het omzetten in beelden zodat het doel voor je gaat leven. Je bent dan niet bezig met alleen maar het financiële doel maar met wat je met het doel wilt bereiken.

Ons onderbewustzijn heeft beelden nodig om te kunnen reageren. We moeten ons doel ZIEN alsof we het al bereikt hebben, ons onderbewustzijn zal ons dan de juiste richting geven om ons doel te behalen. Voeg daarom in je plan voor financiële vrijheid bij je doel afbeeldingen en teksten die je doel levendig maken. Denk na over wat je wilt doen, wat je wilt hebben en wie je wilt zijn. Gebruik afbeeldingen en teksten die emoties opwekken en kijk zo vaak mogelijk naar je doel, en stel je voor dat je je doel al gehaald hebt …

Je manier van denken heeft je gebracht tot wat je vandaag bent! Diezelfde manier van denken brengt je helaas niet waar je graag zou willen zijn.
Als je hetzelfde blijft doen als je tot nu toe hebt gedaan, zul je ook hetzelfde krijgen als je tot nu toe gekregen hebt. Als je uit bent op andere resultaten moet je ook wat anders gaan doen; dus nieuwe doelen stellen.

Veel mensen plannen hun vakantie zorgvuldiger dan hun leven. Ze weten precies waar ze naar toe reizen, wanneer, wat het kost en wat ze moeten meenemen. Wat hun eigen levensweg betreft weten ze van al deze onderdelen allemaal NIETS. Je kunt dus zelf kiezen; of jij plant je leven of anderen plannen JOUW leven!

Doelen neerschrijven

Als je doelen hebt dan moet je ze neerschrijven! Leg ze vast in een financieel plan dat je regelmatig bekijkt. Waarom werkt dit neerschrijven zo magisch? Daar zijn een aantal redenen voor.

Doelen focussen je waarneming op kansen. Wanneer je een doel hebt neergeschreven en dit doel regelmatig doorneemt dan prent je het in je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn zorgt ervoor dat je voortaan mensen en situaties met andere ogen zult gaan bekijken. Je onderbewustzijn “focust” je op de oplossingen en kansen. Hoe levendiger je je doel voorstelt des te sterker kan je onderbewustzijn het doel oppakken en ermee aan de slag gaan.

Doelen zorgen voor oplossingsgerichtheid. Je verspilt je tijd niet meer met het nadenken over problemen rond je doel, maar je zoekt naar oplossingen om je doel te bereiken.

Doelen laten ons groeien. Door je te richten op doelen leer je veel en wordt je sterker, kortom je groeit.

Doelen maken zaken belangrijk. Als je een doel hebt wordt alles en iedereen belangrijk. Je kunt niet meer zeggen “ik doe het later wel” want dan is de kans op een oplossing vaak alweer voorbij.

De Miljoen mythe

Doelen stellen betekent dat je af moet gaan op realistische inschattingen. Je moet bij je doelen gebruik maken van correcte rekenwijzes en reële getallen. Om bijvoorbeeld financiële vrijheid te bereiken hoef je niet perse een miljonair te worden. In veel zogenaamde financiële literatuur wordt een miljoen euro/dollar als uitgangspunt gebruikt als bedrag voor het bereiken van financiële vrijheid. Men gebruikt in dergelijke literatuur een miljoen euro ook bij berekeningen om te laten zien hoe je dit bedrag zou kunnen bereiken. Vaak wordt in het geheel niet onderbouwd waarom je een miljoen euro nodig zou hebben. Het is waarschijnlijk “stoer” om te roepen dat je een miljoen euro moet hebben om financieel vrij te zijn. Juist door dit soort inhoudsloos geroep van bedragen die stoer moeten klinken, zet je mensen op het verkeerde been. Je ontmoedigd mensen alleen maar en je stelt de werkelijkheid ook nog eens foutief voor.

Zomaar een bedrag noemen en niet onderbouwen waarom je dat bedrag nodig hebt komt bij mij over als gepruts. Dus laat je niet in de war brengen door allerlei bedragen die genoemd worden. Zorg dat je de formule gebruikt dan krijg je vanzelf inzicht hoe jij jouw financiële vrijheid kunt bereiken.

Lees verder op: Verantwoordelijkheid