Diversificatie

Diversificatie

Bij beleggen is diversificatie is een strategie om door middel van spreiding over meerdere type beleggingen de risico’s te verminderen. Bij diversificatie beleg je meestal in typen beleggingen die tegengesteld ten opzichte van elkaar renderen. Als het ene type belegging daalt, stijgt het andere type belegging zodat je minder risico hebt op een totale daling van je portefeuille.

Je kunt diversificatie begrijpen door te kijken naar sectoren BINNEN de aandelenmarkt. Er wordt altijd geloofd dat er zoiets bestaat als “defensieve aandelen” die niet sterk verwant zijn aan de economische cyclus. Neem als voorbeeld nutsbedrijven, waarvan men altijd dacht dat ook in slechte tijden de aandelenkoers niet zou dalen. “Mensen moeten toch hun energierekening blijven betalen”, dacht men. Dit zou dit soort aandelen “defensief” maken omdat ze beter beschermt zouden zijn tegen economische risico’s.

Sector spreiding

Sector spreiding luid de diversificatie-theorie tot nu toe, maar de tijden zijn veranderd in onze macro-economische wereld. De correlatie (samenhang tussen twee grootheden) is zeer sterk geworden tussen de industrieën. Dat betekent dat als in de ene industrie de koersen dalen dat ook in de andere industrie gebeurt (waarvan je hoopte dat de koers daar zou stijgen). Kijk je bijvoorbeeld naar de Amerikaanse nutsbedrijven in 2008 dan zijndus je nutsaandelen flink zijn gezakt, ondanks dat het defensieve-aandelen zouden zijn.
Je krijgt gewoon niet genoeg diversificatie in de aandelenmarkt als je zou wensen. Of je nu defensieve- of groeiaandelen in je portefeuille had in 2008, was irrelevant, je verloor veel waarde. Deze sector spreiding is blijkbaar dus geen goede diversificatie meer. In een dergelijke turbulente aandelenmarkt als in 2008 geldt; als het vloed is stijgen alle boten en als het eb is dalen alle boten. Het maakt dan niet uit of in je een zeilboot of een speedboot zit.

Beleg buiten de aandelenmarkt

Diversificatie

Om toch diversificatie te krijgen zul je buiten de aandelenmarkt moeten gaan beleggen. Aandelenkoersen zijn afhankelijk van kasstromen en we willen niet overmatig blootgesteld worden aan onnodige risico’s in je portefeuille.

Je kunt bijvoorbeeld overheidsobligaties toevoegen aan je portefeuille, deze hebben doorgaans een negatieve correlatie (tegengesteld gedrag) met aandelen. Dat betekent dat als aandelen in waarde dalen de obligaties in waarde toenemen. Let wel, obligaties renderen over meerdere jaren lang niet zo goed als aandelen. Je kunt in overheids- of bedrijfsobligaties ook indirect beleggen door in Amerikaanse Baby bonds of in Closed End Fonds voor fixed income te beleggen. Je zult deze typen fondsen nog tegenkomen bij de portefeuille opbouw.

Een dalende markt (bear market) bij obligaties is niet zo als een dalende markt in aandelen. Ten eerste komt een negatief jaar bij obligaties minder vaak voor dan bij aandelen. Ten tweede is het negatieve percentage bij obligaties veel lager. Bij aandelen in een sterk negatief jaar kun je een daling hebben van -40%. Bij obligaties ligt een sterk negatief jaar meer in de orde van -10%.

Aandelen moeten echter een integraal deel uitmaken van je portefeuille. Aandelen verbinden ons direct aan de productie van ondernemingen en voorzien ons in de bescherming tegen het verlies van koopkracht. Maar we moeten ook zien hoe andere beleggingen kunnen worden gebruikt in samenhang met aandelen om je doelen te bereiken.

Asset allocatie

Asset allocatie is de wijze waarop je je kapitaal belegd over de verschillende instrumenten (geldmarkt, obligaties, aandelen).

De asset allocatie bepaald voor 90% het risico en rendement binnen je portefeuille. Geef dus veel aandacht binnen je portefeuille aan de procentuele verdeling van je kapitaal over de verschillende beleggingsinstrumenten. Je stop bijvoorbeeld niet al je geld in Real Estate fondsen ondanks dat deze fonsen aantrekkelijk kunnen zijn qua rendement.

Je asset allocatie hangt af van je doel dat je wilt bereiken met je portefeuille. Heb je bijvoorbeeld een groeidoel, dan dien je procentueel meer kapitaal te hebben belegd in aandelen dan in obligaties.

Lees verder op: Beleggingsklassen