Beleggingsklassen

Beleggingsklassen in het kort

Ons geldvermogen kunnen we verdelen over verschillende beleggingsklassen. Deze verdeling is afhankelijk hoe wij onze portefeuille moeten diversificeren om onze doelen te halen.
We hebben twee risico’s die ons vermogen kunnen beïnvloeden; het verlies aan koopkracht en permanent verlies van kapitaal. Om ons te beschermen tegen deze twee belangrijke risico’s kunnen we beleggingsinstrumenten indelen naar hun beschermende capaciteit. Onderstaande individuele aandelen worden ook vaak gevonden in ETF’s of Amerikaanse Closed End Funds (CEF’s)

Beleggingsklassen

Beleggingsklassen
Beleggingsklassen ingedeeld naar risico bescherming

1. Aandelen in opkomende markten, aandelen van kleine bedrijven in ontwikkelde markten.
Dit zijn de aandelen met de hoogste potentie om ons tegen koopkrachtverlies te beschermen. De onderliggende ondernemingen willen marktaandeel veroveren en zullen dus moeten groeien. Dit zijn al gevestigde ondernemingen die marktaandeel willen veroveren op hun ontwikkelde veel grotere broers. Deze aandelen geven een behoorlijk risico op permanent verlies van je kapitaal maar een grote bescherming tegen koopkrachtverlies.

2. Aandelen van grote bedrijven in ontwikkelde markten.
Deze aandelen beschermen je goed tegen koopkracht verlies. Op deze aandelen kun je, over langere tijd genomen, vertrouwen dat ze je beschermen tegen koopkrachtverlies. Deze aandelen hebben een sterke correlatie hebben met de algemene productie. Met andere woorden, als we aannemen dat onze economie in de tijd groeit dan kunnen we aannemen dat winsten en grote ondernemingen ook groeien.

Deze aandelen voorzien in een substantiële bescherming tegen koopkrachtverlies. Ze stellen je echter ook bloot aan permanent verlies van kapitaal, hoewel het risico lager is dan bij minder grote bedrijven.

3. Hoge rendementsobligaties, vastgoedfondsen, preferente aandelen.
Deze beleggingen voorzien de eigenaar van verschillende niveaus van bescherming tegen verlies van koopkracht en permanent verlies. De bescherming tegen verlies van koopkracht is kleiner dan die van klasse 1 en 2.
Hoge rendementsobligaties stellen je bloot aan het risico van permanent verlies. Ze worden uitgegeven door ondernemingen die een minder sterke kapitaal structuur hebben. Deze obligaties betalen over het algemeen een hogere rendement aan inkomsten.

Vastgoedfondsen (in de VS REIT: Real Estate Investment Trust) zijn hybride vaste inkomsten-aandelen vastgoedfondsen. Deze voorzien je in vaste inkomsten en aandeel-achtige waardevermeerdering dat gegenereerd wordt door de onderliggende vastgoed belegging. Dit geeft deze klasse veel aantrekkelijke kwaliteiten die je kunnen beschermen tegen permanent verlies en koopkrachtverlies.
Preferente aandelen is een andere hybride vorm die een eigenaar voorziet in zowel een vast dividend als aan aandeelwaarde toename.

4. Bedrijfsobligaties in opkomende markten, staatsobligaties van opkomende markten.
Deze klasse bevat allerlei obligaties in opkomende markten. Dit zijn hoge risico vast-inkomen beleggingen. Ze bieden minder bescherming tegen koopkrachtverlies dan klasse 1-3 en ze stellen je meer bloot aan permanent verlies.

5. Hoogwaardige bedrijfsobligaties.
Deze klasse bevat hoogwaardige vast-inkomen beleggingen uitgegeven door hoog kwalitatieve ondernemingen. Deze zijn over het algemeen stabiel en bieden een betrouwbaar niveau van bescherming tegen koopkracht verlies. Het stelt de eigenaar enigszins bloot aan permanent verlies.

6. Lange termijn staatsobligaties van ontwikkelde markten, middellange termijn staatsobligaties van ontwikkelde markten, inflatiegerelateerde staatsobligaties.
Deze klasse bevat hoog kwalitatieve staatsobligaties van ontwikkelde markten. Deze voorzien in stabiele en regelmatige inkomsten en ze hebben een gemiddelde bescherming tegen koopkrachtverlies. Over het algemeen zijn deze beleggingen bijna risico vrij omdat je bij afloop 100% van je inleg terugkrijgt. Gedurende de loop van de obligatie is er wel een kleine kans op permanent verlies omdat je hoofdsom in waarde fluctueert.

Inflatiegerelateerde obligaties zijn staatsobligaties die uitgegeven worden om de koper te beschermen tegen koopkrachtverlies gedurende de levensloop van de obligatie. Obligaties reageren op een veranderende rente en inflatie. Bij langlopende obligaties is het inflatierisico groter dan voor kortlopende obligaties.

Inflatiegerelateerde obligaties van overheden bieden bescherming tegen een stijgende inflatie. Dit type obligaties verhoogt de rentevergoeding als de inflatie toeneemt. Hierdoor blijft de koopkracht van de belegging op peil. Ook de hoofdsom van de obligatie stijgt in de meeste gevallen met de inflatie mee. Aan het einde van de looptijd krijgt de belegger een bedrag uitgekeerd met dezelfde koopkracht als waarop hij de obligatie kocht. Inflatiegerelateerde obligaties bieden op deze wijze bescherming tegen inflatie.

7. Geldmarkt fondsen, korte termijn staatsobligaties, bank deposito’s.
Deze klasse bevat de veiligste type beleggingen wat betreft het risico voor permanent verlies van kapitaal. De bescherming tegen permanent verlies van kapitaal is weliswaar zeer hoog, maar de bescherming tegen verlies van koopkracht is nagenoeg niet aanwezig.

Andere instrumenten

Er zijn instrumenten die niet passen in de boven genoemde klassen:

Derivaten (afgeleide instrumenten): derivaten zijn instrumenten waarvan de prijs is gebaseerd op een onderliggende type belegging. Sommige derivaten kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als de instrumenten in de genoemde klassen. Ze worden vaker gebruikt als hedging instrument (afdekking/beschermings instrumenten). Bekende derivaten zijn aandelen futures, commodity futures (bijvoorbeeld graan termijncontracten), opties.

Grondstoffen, collecties en vastgoed: Geen van deze instrumenten bied een consistente bescherming tegen koopkracht verlies en permanent verlies. Het zijn veelal speculatieve instrumenten.

Goud en zilver: Goud en zilver zijn unieke beleggingen omdat ze niet alleen grondstoffen zijn maar ook een vorm van geld. Goud en zilver zijn zaken die het dichtstbij een wereldwijd uitwisselsysteem komen. Nog maar enkele decennia geleden was goud een pure vorm van wereldgeld. We moeten goud momenteel echter meer zien als grondstof dan als geld. De toekomst van geld ligt in de elektronische vorm en niet in de fysieke vorm. Goud en zilver kunnen worden gebruikt als hedging instrumenten.

Het doel van de klassen

Afhankelijk van je huidige doelstellingen kun je de verschillende beleggingsklassen inzetten. Wil je vermogen opbouwen om later inkomen te genereren dan is bescherming tegen permanent verlies voor jou niet het belangrijkste maar kapitaalgroei.

Pas als je inkomen wilt genereren heb je bescherming tegen permanent verlies nodig. Je hebt dan een groot deel van je kapitaal nodig om inkomstengenererende beleggingen aan te kopen.

Het gaat er dus om welke doel je wilt bereiken en welk risico je moet afdekken. Zoals je ziet kun je niet én klasse 1 beleggingen gebruiken voor groei én verwachten dat je met deze klasse beleggingen zeer goed beschermd bent tegen permanent verlies.

Als dat zo zou zijn zou iedereen in dit soort beleggingen springen. Geld stroomt namelijk naar waar de winsten met weinig risico te behalen zijn.

Een portefeuille opbouw via bovenstaande klassen vereist niet dat je de toekomst voorspelt met vage wiskundige berekeningen, foute aannames en testen met historische gegevens.

Het gaat ook niet van het idee uit dat je risico gelijk is aan rendement en dat we risico’s kunnen doorstaan als we maar een lange tijdshorizon hebben.

De opbouw van je portefeuille op basis van bovenstaande klassen baseer je op het afdekkend vermogen van de klassen op twee reële risico’s: permanent- en koopkrachtverlies.

Lees verder op: Beleggingskosten