Wat is geld?

Weet je wat geld is?

Om financiële vrijheid te bereiken maak je gebruik van geld. Maar wat is geld eigenlijk? Het is het gereedschap dat we bijna dagelijks gebruiken in het moderne leven. Geld vormt het hart van elke financiële transactie. Inclusief de berekeningen van productie, winsten en elke andere meting van onze financiële gezondheid. Het belang van geld als gereedschap staat in dit deel centraal, niet zozeer het begrip van ons monetaire systeem en de economie.

Hoe is geld in de tijd ontstaan?

Geld is gereedschap om financiële vrijheid te bereiken

Waarom gebruiken we geld eigenlijk? In de kern is geld een sociale constructie die de uitwisseling van goederen en diensten mogelijk maakt. De ware geschiedenis van geld is verloren geraakt in de tijd. Het is waarschijnlijk dat geld begonnen is in de vorm van stilzwijgende overeenkomsten. Deze ontwikkelden zich tot ruilhandel en verder tot overeenkomsten en wettelijke contracten. Tegenwoordig is geld vastgelegd in en beschermt door wetten. Modern geld bestaat voornamelijk uit elektronische bestanden van rekeninghouders. Geld is het medium waardoor we toegang krijgen tot zaken die we verlangen. In de basis is geld een stuk gereedschap dat gemaakt is om uitwisseling mogelijk te maken tussen personen. Geld is een sociaal stuk gereedschap dat werkt als een intermediair in transacties. We komen tot een eerste begrip van geld:

Geld is een sociale constructie.

Heeft geld waarde?

We werken en maken ons druk over ons vermogen om aan geld te komen. De toegang tot de goederen en diensten die we nodig hebben zijn uiteindelijk afhankelijk van het verkrijgen van dit gereedschap. Geld vertegenwoordigt een bepaalde waarde, maar het geld zelf (zoals een biljet) heeft niet noodzakelijk een intrinsieke waarde. Geld heeft overigens altijd de waarde die wij eraan toekennen. Op het moment dat je in financiële zorgen verkeerd wordt geld ineens heel belangrijk. Geld in een moderne samenleving bestaat hoofdzakelijk uit elektronische bestanden en getallen in een computersysteem. Dit brengt ons tot een tweede begrip van geld:

Modern geld is niet een fysiek ding of iets met intrinsieke waarde maar is slechts een ruilmiddel en een rekeninggegeven.

Wat is het doel van geld?

Het primaire doel van geld is om ons te voorzien van een gemakkelijk ruilmiddel voor toegang tot goederen en diensten. Gebruik maken van goudstukken of een ruilsysteem doen we tegenwoordig niet meer. We hebben makkelijkere manieren gevonden om onze betalingen vast te leggen als we diensten of goederen willen kopen.

Betekent geld ook rijkdom?

Geld, hoewel zeer belangrijk, mag je niet verwarren met ware rijkdom. Geld is alleen het ruilmiddel. Het is een stuk gereedschap net zoals de vele andere gereedschappen die de mens heeft ontwikkeld. Geld is een noodzakelijk onderdeel van ons moderne leven. Geld is niet een noodzakelijk onderdeel voor het verkrijgen van ware rijkdom. Echte rijkdom heeft een andere betekenis bij verschillende mensen. In de meeste gevallen gaat het bij rijkdom om andere zaken dan geld. Zoals het verwerven van vriendschap, goede vrienden, fijne familie, goede gezondheid, beschikbaarheid van voedsel en water, veiligheid, et cetera. Meer geld maakt het makkelijker om bepaalde dingen te bereiken. Maar geld en ware rijkdom is niet hetzelfde ding. Geld kan het zeker makkelijker maken om een bepaald doel te bereiken. Geld blijft echter altijd een middel en het is geen doel op zich. Dit brengt ons tot de belangrijkste les die we kunnen leren over geld:

Geld is niet noodzakelijk ware rijkdom.

Fiat geld

Het meeste geld in een modern geldsysteem wordt fiat geld genoemd. Fiat (Latijns voor toestemming) geld is geld dat geen intrinsieke waarde heeft. Dit geld wordt gebruikt als ruilmiddel omdat een bepaalde regering het zo beschouwt. Regeringen reguleren deze geldsystemen en benoemen de partijen die specifieke types geld mogen uitgeven.

In de Europese Unie is de Euro de rekeneenheid waarin alle geld wordt uitgedrukt. De rekeneenheid is de maatstaf die we gebruiken voor geld. Net als bij een meetlat wordt geld gemeten volgens zijn rekeneenheid. Dus met 1 Euro kun je een x-aantal eieren kopen of welke andere product of dienst ook. De rekeneenheid is verschillend in andere landen, maar het idee is altijd hetzelfde. Een regering heeft een bepaalde geldsoort benoemd als rekeneenheid (bijvoorbeeld de dollar in de Verenigde Staten van Amerika). Als je wilt deelnemen aan de economie in Europa dan moet je geld gebruiken dat uitgedrukt wordt in Euro’s. De Euro is de standaard geaccepteerde vorm van betaling voor goederen en diensten. Dit brengt ons tot het volgende belangrijke begrip over geld:

Modern geld is een specifiek gedefinieerde rekeneenheid.

Het bankensysteem

Het moderne monetaire speelveld bestaat voornamelijk in het banksysteem. Wanneer je iets koopt met je betaalkaart dan voert de bank een betaling voor jou uit. Je maakt een bank deposito van jouw bankrekening over naar dat van de verkoper van het product of dienst. Bank deposito’s worden gecreëerd wanneer banken leningen maken. Modern geld is dus zowel iemands bezit als iemands schuld. Het moderne geld bestaat primair in computersystemen als basale rekeningregels.

In het huidige elektronische geldsysteem bestaat het meeste geld als rekeningregel. Dit is het resultaat van de boekhoudmethodiek die het geld creëerde bij het aanmaken van een schuld.

Het meeste moderne geld is schuld.

Geld is gereedschap, en we zullen je op deze website de informatie geven hoe je met dit gereedschap om kunt gaan en in kunt zetten voor jouw doelen.

Lees verder op: Macro-economie