Samengestelde interest

Samengestelde interest

Samengestelde interest op een spaarrekening

Bij samengestelde interest bij een spaarrekening wordt niet alleen rente berekend over het beginkapitaal (zoals bij enkelvoudige rente), maar ook over de al eerder bijgeschreven rente. Dit rente-op-rente effect zorgt voor groei van je kapitaal op je spaarrekening.

Door de rente-op-rente krijg je in de loop der tijd steeds meer rendement op je kapitaal. Maar dit geldt alleen als er tussentijds niets wordt opgenomen van je kapitaal en je alle rente weer geheel bijschrijft op je spaarrekening. Je geeft je verkregen rentebedrag dus niet uit.

Samengestelde interest bij dividenden

De hierboven beschreven opbouw van “rendement over rendement” werkt ook bij aandelen of ETF’s die dividend uitkeren. We kunnen hier spreken van samengesteld dividend. Met het verkregen dividend koop je namelijk weer aandelen aan waar je later ook weer dividend over uitgekeerd krijgt. Ook in dit geval moet je niets opnemen van je kapitaal (aandelen verkopen) en het dividend geheel herinvesteren wil je gebruik maken van de kracht van rendement op rendement.

Samengestelde interest, of rendement over rendement, of samengestelde dividend is een zeer krachtige eigenschap waar je heel goed gebruik van kunt maken om vermogen op te bouwen. Met name bij (hoog)dividend beleggen maak je gebruik van de enorme kracht van samengestelde interest, door het relatief hoge dividend over dividend effect.

Indien je het wilt hebben over de groei van een fonds dat zowel koersgroei als dividendherinvesteringen kent dan spreken we over samengestelde inkomsten. Sommige hoogdividend fondsen kunnen gebruikt worden om via samengestelde inkomsten het kapitaal te laten groeien.

Factoren bij samengestelde interest

Welke factoren spelen een rol bij samengestelde interest?

  • Frequentie: De frequentie van het aantal rente- of dividend betalingen per jaar heeft invloed op de samengestelde interest. Dividend wordt vaak uitbetaald op vooraf bepaalde intervallen, bijvoorbeeld per jaar, halfjaar of kwartaal. Hoe meer periodes er zijn van de uitkeringen, des te groter het rendement op je kapitaal (bij herinvesteren).
  • Rente/dividend: De hoogte van de rente of dividend heeft een aanzienlijke invloed op je kapitaal. Bij hogere rentes of dividenden (> 8%) werkt de samengestelde interest nog veel krachtiger.
  • Tijdsperiode: Samengestelde interest heeft meer werking bij een langere beleggingshorizon. Dus hoe langer de periode des te vaker dividend of rente worden bijgeschreven en des te hoger het totale rendement.

In onderstaand diagram is weergegeven wat er gebeurd met 10.000 euro indien gedurende 20 jaar belegd wordt tegen een bepaald dividend percentage. Het dividend wordt telkens herbelegd. De kracht van de samengestelde interest wordt duidelijk, zeker bij hogere percentages (groter dan 8%).

Lees verder op: Inkomen genereren