Samengestelde interest

Samengestelde interest

Bij samengestelde interest wordt niet alleen rente berekend over het beginkapitaal (zoals bij enkelvoudige rente), maar ook over de al eerder bijgeschreven rente. In feite is dit dus een rente-op-rente effect dat zorgt voor groei.

Door de rente-op-rente krijg je in de loop der tijd steeds meer rendement. Maar alleen als er tussentijds niet wordt opgenomen van je kapitaal en je alle rente weer geheel herinvesteert.

Deze opbouw van rendement op rendement werkt uiteraard ook bij het dividend bij aandelen of ETF’s. Ook hier moet je niets opnemen en het dividend geheel herinvesteren.

Samengestelde interest is een zeer krachtige eigenschap waar je heel goed gebruik van kunt maken. Bij dividend beleggen maak je bijvoorbeeld ook gebruik van de kracht van samengestelde interest.

Factoren bij samengestelde interest

  • Frequentie: De frequentie van het aantal rente- of dividend betalingen per jaar heeft invloed op de samengestelde interest. Dividend wordt vaak uitbetaald op vooraf bepaalde intervallen, bijvoorbeeld per jaar, halfjaar of kwartaal. Hoe meer periodes er zijn van de uitkeringen, des te groter het rendement op je kapitaal.
  • Rente/dividend: De hoogte van de rente of dividend heeft een aanzienlijke invloed op je kapitaal. Bij hogere rentes of dividenden werkt de samengestelde interest alleen maar krachtiger.
  • Tijdsperiode: Samengestelde interest heeft meer werking bij een langere beleggingshorizon. Dus hoe langer de periode des te vaker dividend of rente worden bijgeschreven en des te hoger het rendement.

In onderstaand diagram is weergegeven wat er gebeurd met 10.000 euro indien gedurende 20 jaar belegd wordt tegen een bepaald percentage. Het rendement wordt telkens herbelegd. De kracht van de samengestelde interest wordt duidelijk, zeker bij hogere percentages.

Lees verder op: Inkomen genereren