Beleggen

Beleggen

In dit deel zullen we een aantal regels ten aanzien van beleggen doornemen. Deze regels gelden in principe zowel voor aandelen, ETF’s en obligaties.

Heel veel personen die aanvangen met beleggen, maar helaas ook zij die al langer beleggen, kopen een aandeel en … wachten af!? Ze hebben vóór de aankoop niet bepaald welk doel dat aandeel moet dienen. Ze hebben niet bepaald wannéér ze gaan verkopen bij een stijging en wannéér ze gaan verkopen bij een daling. Ze hebben niet bepaald hoeveel risico ze willen lopen, dus hoeveel ze maximaal mogen verliezen op het aandeel. Deze wijze van “beleggen” lijkt een beetje op het inschrijven bij een opleiding waarvan je geen idee hebt wat je ermee gaat doen, hoelang de opleiding duurt, welke vakken je moet kiezen of juist moet laten vallen en wat de opleidingskosten zijn.
Kortom, velen starten geheel onvoorbereid met beleggen en zonder enige kennis. We willen je hier echter goed voorbereiden op het beleggen en daarom zul je op deze site de nodige aanwijzingen tegenkomen. Eerst een paar gouden regels die je absoluut moet kennen.

Gouden Regels voor beleggen

1. Een beurs kent goede en slechte tijden. Op de beurs stijgen de aandelen gedurende een bepaalde tijd en daarna dalen ze weer een bepaalde tijd. Dit betekent dat jouw strategie ook rekening moet houden met dalende koersen. En het betekent ook dat aandelen van goede ondernemingen die gedaald zijn ook weer zullen stijgen op de lange duur, verkoop ze om die reden daarom niet.

2. Beleg alleen met geld dat je voor langere tijd kunt missen (> 3 jaar). Als je geld vast zit in aandelen en je moet de aandelen plotseling verkopen omdat je geld nodig hebt en de aandelen zijn dan juist in waard gedaald (ten opzichte van je aankoopprijs) dan MOET je met verlies verkopen.

3. Je spreekt pas van winst als je de aandelen met winst verkoopt. En je spreekt pas van verlies als je de aandelen met verlies verkoopt. Als je aandelen in waarde zijn gedaald heb je nog geen verlies geleden, dat gebeurt pas als je op dat moment de aandelen verkoopt. Het zelfde geld voor winst, reken je bij koersstijging niet rijk, pas bij verkoop heb je winst.

4. Winsten kunnen ontstaan door koersstijgingen én dividenden. De koers van een aandeel kan stijgen en daardoor winst creëren en een onderneming kan dividend uitkeren waardoor je ook winst maakt op je belegging.

5. Volg niet de massa. Als iedereen aan het kopen slaat wees dan voorzichtig want de beurs nadert een top. Hetzelfde geldt voor een sterke daling, wanneer iedereen verkoopt, bied dit juist een goede koopgelegenheid.

6. Beleg nooit met geleend geld. Je beleggingsgeld moet uit inkomen voortkomen of door groei van je vermogen. Geleend geld moet je terugbetalen en je zult zien dan zitten jouw aandelen net in een dip.

7. Denk aan spreiding in je beleggingen. Het vermindert niet alleen het risico op waardedaling van je totale portefeuille maar het vergroot ook je kans op een beleggingstopper die je veel winst oplevert.

8. Houdt nauwkeurig elke beleggingstransactie bij in een beleggingsadministratie. Via deze administratie kun je achterhalen wanneer je succes hebt. Je kunt van je fouten leren en zorgen dat je een fout niet nogmaals herhaalt.

Voorwaarden voor beleggen

Je hebt voldoende geld nodig dat je voor lange tijd kunt missen. Gebruik geen geld dat je mogelijk op korte termijn moet gebruiken. Gebruik zeker geen geleend geld.

Je moet discipline hebben. Laat je niet leiden door emoties en blijf bij jouw aanpak/methode.

Besteed tijd aan je beleggingen. Het omgaan met beleggingen vraagt leertijd, dus je moet er plezier in hebben om je te verdiepen in het beleggen.

Beleg voor langere termijn, alleen in instrumenten die een rendement hebben dat hoger ligt dan het inflatie percentage.

De regels en voorwaarden hierboven heb ik niet zomaar opgeschreven. Als je met deze regels geen rekening houdt dan zal je succes bij het beleggen niet al te groot zijn … De aandelenmarkt is geen groot spel waar je, door maar wat aan te kopen en te verkopen succesvol kunt zijn. De geschiedenis heeft uitgewezen dat beleggers die methodisch de markt benaderen en heldere regels volgen veel meer succes hebben dan hen die dit niet doen. De aandelen markt heeft altijd geduld en een methodische aanpak beloond.

Beleggingscriteria

Een belegging moet minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Zorgvuldig
  • Veilig
  • Goedkoop
  • Makkelijk verkoopbaar

Zorgvuldig. Je kunt niet gaan beleggen in een markt waarvan je niet zorgvuldig hebt bekeken wat er in deze markt omgaat. Even je geld steken in een belegging, is niet bepaald zorgvuldig omgaan met je gespaarde geld. Even snel instappen in een geadverteerde belegging in teakhout is onzorgvuldig. Je kent de te verwachten rendementen niet, je hebt geen historie en wat gebeurt er als het hele bos afbrand?

Veilig. Wat zijn de risico’s van de markt, wat zijn de te verwachten verliezen? Kun je mogelijke verliezen afdekken? Is de hele belegging wel veilig, of kan alles opeens geliquideerd worden?

Goedkoop. Wat zijn de commissiekosten voor aan- en verkoop? Zijn er nog bijvoorbeeld andere verborgen kosten in de koersen verwerkt? De commissiekosten mogen absoluut niet ten koste gaan van je rendement.

Makkelijk verkoopbaar. Je belegging dient in principe op elke moment verkoopbaar te zijn. Indien dit niet het geval is kan je geld vast komen te zitten, en bij een plotselinge daling in die markt heb je een probleem.

Naar een doel toe beleggen

Hoe moeten we beleggen zien? Zie het beleggen alsof je op een vlot of boot in een grote rivier stroomafwaarts gaat, de kunst is om onderweg niet te om te slaan en te verdrinken, wat bij de meesten helaas wel gebeurt. Door te blijven drijven op je vlot en de risico’s van verdrinken af te dekken zal de rivier je vanzelf verder meevoeren. Het enige wat jij moet doen is goed sturen zodat je in het midden van de rivier blijft en niet aan de rand van de rivier op de kant of op de rotsen stuk vaart.

Beleggen

Zorg dat je je financiële doel (zie Doelen stellen) op papier hebt staan anders heb je geen idee waarvoor je aan het sparen of aan het beleggen bent. Sommige mensen gooien hun “beleggingsbootje” in het water en varen maar wat, ze hebben geen idee waar ze naar toe willen varen. Zoiets is passend als je een recreatie tour wilt maken, maar niet als je je “Levensboot” in het water hebt liggen en serieus een doel wilt bereiken in het leven.

Instrumenten om in te beleggen

Je gespaarde geld kun je in een aantal instrumenten beleggen.
Ik som de type instrumenten op waar we in deze formule voor financiële vrijheid mee aan de gang gaan:

Aandelen: In aandelen kunnen we beleggen om koerswinst te behalen en we kunnen in aandelen beleggen om dividenden te innen. We gaan via hoogdividend fondsen beleggen in aandelen.

Obligaties: Een obligatie is een (tegenwoordig in digitale vorm) verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever een rentevergoeding. We gaan ook hierbij via hoogdividend fondsen beleggen in obligaties (fixed income).

Exchange Traded Funds: ETF’s zijn aan de beurs verhandelde fondsen die beleggen in meerdere aandelen of obligaties of onroerend goed participaties. “Exchange Traded” omdat het fonds continu op de beurs verhandelbaar is en dus dezelfde flexibiliteit als een aandeel kent.

Hoogdividend fondsen: We gaan gebruik maken van hoogdividend fondsen die beleggen in zowel aandelen, obligaties als onroerend goed. Dit zijn fondsen die met name in de VS aan de beurzen zijn genoteerd en die vaak onder bepaalde gunstige regels vallen waardoor het dividend hoog kan zijn.

Markt bewegingen

Dat aandelenmarkten zo fluctueren kunnen we toekennen aan aantal redenen:

Vraag en aanbod: Aandelenprijzen gaan omhoog en omlaag omdat het een vrije markt is. De prijzen van vastgoed gaat ook omhoog en omlaag, maar we zien daar niet zo’n sterke beweging. Bij aandelen hebben we dagelijks duizenden kopers en verkopers en dat geeft de nodige fluctuatie in de prijs. Wanneer er meer kopers zijn voor een aandeel dan zal de prijs van dat aandeel stijgen want er is veel vraag.

Emotie: Veel korte termijn bewegingen zijn niet gerelateerd aan de toestand van de economie of het vooruitzicht van een specifieke investering. Heel vaak drijven emoties de markt meer in beweging, dan de feitelijke gebeurtenissen in de organisatie achter het aandeel. De markt wordt sterk beïnvloed door de reactie van het publiek op gebeurtenissen. Of deze gebeurtenissen nu echt zijn of geruchten, maakt niets uit in de effectiviteit. Het publieke sentiment kan een aandeel laten stijgen of dalen in één dag.

Echte gebeurtenissen: Gebeurtenissen zoals sociale, economische, politieke en bedrijfs-gebeurtenissen hebben hun invloed op de markt. Het is daarom nuttig het nieuws bij te houden.

De markt zelf: De markt activiteiten zelf creëren de stijgingen en dalingen. Deze ups and downs hebben zelfs namen. Bear betekent dalend en Bull betekent stijgend. In het algemeen duren stijgende markten 3-4 keer zolang als dalende markten. Een “rally” duurt meestal twee tot drie maanden. Een grote stijgende trend, een “bull market”, kan twee jaar of langer duren. Dalingen in de markt worden meestal vernoemd naar de ernst van de daling of hoeveel schade er is veroorzaakt. Een gewone daling is een 5% daling van een markt. Dergelijke dalingen treden zo’n 3 keer per jaar op. Een “correctie” is een 10% daling die meestal 1 keer per jaar optreed. Een “sterke correctie” is een daling van 15% of meer. Paniek is een bear market of sterke correctie die plaatsvind in een korte tijd, zoals een paar weken. Een “crash” is een daling van 20% of meer in één of een paar dagen.

Lees verder op: Aandelen