Financiële vrijheid

Wat verstaan we onder financiële vrijheid?

Financiële vrijheid is de situatie waarbij je van het rendement op je vermogen ruim kunt leven. Je krijgt in deze situatie meer geld uit je vermogen binnen dan je aan levenskosten hebt. Je bent “financieel vrij” omdat je in principe niet meer hoeft te werken voor je geld.

Bij financiële vrijheid gaat het niet alleen puur over geld maar om het creëren van de rijkdom en welvaart die jij je wenst. Hoe deze welvaart er uit ziet verschilt per persoon en ook per levensfase.

Financiële vrijheid

Geld is overigens geen echte rijkdom! Voorbeeld: Het kaartje voor een theater heeft niet meer waarde dan het papier waarop het gedrukt is. Het draait toch om de theatervoorstelling die je kunt bijwonen door dit kaartje?

Zo heeft ook geld geen intrinsieke waarde, maar het gaat om wat je met dat geld kunt doen! Het blijkt dat een van de belangrijkste redenen waarom mensen niet die dingen doen die ze leuk vinden, gebrek aan voldoende geld is.

Overigens wordt je niet rijk door het geld dat je verdiend maar door het geld dat je (be)spaart. Je bent pas rijk als je van je kapitaal kunt leven, zonder te hoeven werken. Het geld werkt dan voor jou en jij niet voor het geld.

Je kunt duizend redenen bedenken om niet te beleggen op de beurzen. De afgelopen 50 jaar was er elk jaar wel ergens economische of politieke ophef die het onlogisch maakte om te beleggen. De markten hebben zich echter altijd hersteld. Gedurende de laatste 50 jaar zijn er de nodige bear (dalende) markten geweest, de een wat erger dan de ander. Elke bear markt werd echter gevolgd door een bull (stijgende) markt. Elk van die bull markten reikte naar nieuwe grotere hoogtes. Denk er dus aan, je belegt in een markt die na een daling altijd terugkomt, zo leert de geschiedenis.

Om financiële vrijheid te bereiken heb je een portie discipline en opoffering nodig. Je moet om financieel vrij te worden niet al je inkomsten nu al consumeren, maar een gedeelte gebruiken voor de opbouw van een grotere toekomstige consumptie. Dit is niet eenvoudig, maar op deze site zullen we je hiermee helpen.

Financiële afleidingen

Teveel mensen laten zich bij hun financiële overwegingen afleiden en misleiden door belastingvoordelen. Fraaie rendementen op aandelen, lage rente, mooie praatjes van verkopers en adviseurs en verleidelijke reclame voor ingewikkelde financiële producten zorgen voor extra verwarring. De gemiddelde burger is financieel meestal erg slecht op de hoogte. Dat komt door de vele overbodige en ondoorzichtige producten en diensten die men over je uitstort en waaraan jij nagenoeg niets verdient.
Een financieel onderlegd persoon laat zich echter niet meer afleiden door dit soort producten, maar kijkt naar essentiële (lange termijn)zaken. Zo’n persoon laat de waan van de (beurs)dag over aan kortetermijndenkers.

Als je denkt; wat heb ik met de beurs of met beleggen te maken? Dan is het antwoord: iedereen heeft met de beurs te maken! Pensioenen, koopsompolissen, hypotheken, levensverzekeringen, het is bijna allemaal belegd in effecten. Ik zal je laten zien hoe jij ook gebruik kunt maken van deze financiële mogelijkheden.

Soms loop je bewust tegen de beurs aan; je hebt geld over en je wilt meer rendement maken dan je op een spaarrekening krijgt. Vanaf dat moment moet je toch echt de spelregels van de beurs leren kennen. Je moet je namelijk wapenen tegen verliezen en daar zullen we je op deze website mee helpen.

Bedenk: Jij alleen hebt de verantwoordelijkheid voor jouw financiële toekomst! Niemand anders gaat het voor jou regelen. Zorg dat je de zaken op deze site leert en begrijpt, maar vooral, pas ze zo snel mogelijk in jouw voordeel toe!

Passief inkomen

Bij financiële vrijheid gaat het dus over het genereren van extra inkomsten om jouw kostenpatroon te kunnen dekken. Aangezien jouw kostenpatroon bestaat uit jouw vaste lasten en variabele lasten kunnen we financiële vrijheid in stappen bereiken. Voor steeds minder lasten hoef jij straks nog te werken naarmate jouw financiële vrijheid nadert.
Die toekomstige extra inkomsten moeten voortkomen uit zaken waarvoor jij niet werkt; oftewel ze moeten uit passief inkomen voortkomen. De inkomsten uit jouw dagelijkse betaalde werkzaamheden noem we actief inkomen.
Passief inkomen is op allerlei manieren te genereren, denk aan huur uit vastgoed, royalty’s, bedrijfsinvesteringen et cetera.

Financiële vrijheid
Van inkomsten uit werk naar passief inkomen.

Echter niet alle passieve inkomsten zijn even makkelijk te realiseren. Beleggen in vastgoed bijvoorbeeld is niet goed mogelijk voor de meeste mensen. Je hebt een flinke zak geld en kennis nodig om te beginnen, en het kost vaak veel tijd en moeite. Het is zo veel werk dat je het haast geen passief inkomen meer kan noemen.

Om op een goede en betrouwbare manier passief inkomen te genereren zonder inzet van heel veel specialistische kennis of tijd kunnen we gebruik maken van beleggingen in aandelen, obligaties en (index)fondsen. Op deze website zullen we je stap voor stap vertellen hoe je deze beleggingen aanpakt. Je kunt beginnen met een klein bedrag om erin te komen en ervaring op te doen. Naarmate je meer vertrouwen en ervaring opdoet kun je je inleg vergroten.

In stappen naar financiële vrijheid

Zoals gezegd gaat financiële vrijheid over het genereren van extra inkomsten om jouw kostenpatroon te kunnen dekken. Tijdens het in kaart brengen van jouw huidige financiële status zul je erachter komen welke lasten je allemaal hebt. Op weg naar financiële vrijheid zul je de volgende stappen onderscheiden:

  • Financiële zekerheid
  • Financiële onafhankelijkheid
  • Financiële vrijheid

Je hebt financiële zekerheid bereikt als je een vermogen hebt opgebouwd waarvan het rendement voldoet om al je vaste lasten te kunnen betalen. Zodra je je financiële buffer hebt opgebouwd gebruik je je toekomstige spaarbedragen om te werken aan financiële zekerheid.

Je hebt financiële onafhankelijkheid bereikt als je passief inkomen voorziet in alle vaste lasten, plus alle extra dingen die je nu ook hebt, zoals bijvoorbeeld vakanties, cadeautjes voor jezelf, partner en kinderen, abonnementen, uit eten gaan etc… Eigenlijk staat dit niveau van financiële onafhankelijkheid gelijk aan je huidige uitgavenpatroon.

Je hebt financiële vrijheid bereikt als je een vermogen hebt, nodig voor financiële onafhankelijkheid plus inkomsten voor de kosten voor alle extra dingen die je wilt hebben.

Jouw financiële vrijheid ga je in stappen bereiken. Zeer belangrijk hierbij is je doel dat je voor ogen hebt. Dit doel bereik je met de verschillende gereedschappen in de vorm van beleggingsstrategieën. Velen draaien dit om en denken dat beleggen het doel is en dat je financiële situatie hieraan ondergeschikt is. Deze personen verwisselen doelen en gereedschappen met elkaar!

Twee wegen naar financiële vrijheid

In feite heb je twee wegen om financiële vrijheid te verwerven:

  1. Je laat de tijd en het rendement het werk doen op het door jouw gespaarde kapitaal.
  2. Je zorgt dat het rendement kan werken op een groter kapitaal waardoor de tijd verkort wordt.

In het tweede geval moet je zorgen dat je dus meer kunt sparen, oftewel je hebt een extra inkomen nodig. Of je veranderd je huidige inkomensbron en zet een onderneming op waarmee je meer inkomsten genereert.

Als je eenmaal op weg bent naar financiële onafhankelijkheid en vrijheid dan geldt een belangrijke vuistregel; jouw opgebouwde kapitaal raak je nooit meer aan! Je betaald voortaan alles vanuit het rendement op dit kapitaal. Je leeft dus van de opbrengsten van je akker. Grotere aankopen betaal je in termijnen die uit je maandelijkse opbrengsten komen.

Risico

Om vermogen op te bouwen moet je gaan beleggen. Betekent dat hoge rendementen zonder enig risico? In geen geval. Zoals je zult zien op deze site bestaan er vele vormen van financiële risico’s. Het risico wat velen mensen echter absoluut willen vermijden is wat we noemen het gokkers risico, het uit de hand gelopen risico dat mensen zeer bezorgd maakt dat ze hun geld verliezen. Veel beleggingsboeken en sites gaan over rendementen. Deze site niet. We zullen het veel over risico beperking hebben. “Beheers je risico’s en het rendement zal volgen”. We gaan je hier leren hoe je risico’s kunt beheersen en hoe je rendementen kunt inschatten die je kunt verwachten op je beleggingen.

Meer dan 90% van je risico en je rendement komt uit je “asset allocatie”. Asset allocatie is de verdeling van je hoofdsom over verschillende beleggingen zoals aandelen, obligaties of geldfondsen. Je kunt je risico en rendement dus heel goed in de hand houden. De wijze waarop je dat doet lees je elders op de site.

Financieel vrijheidsgetal

Om je te helpen bij het bereiken van financiële vrijheid kun je gebruik maken van het zogenaamde financieel vrijheidsgetal. Het financieel vrijheidsgetal is het verschil tussen jouw uitgaven en de inkomsten uit je beleggingen. Het getal is als je begint nog sterk negatief maar naarmate je meer passief inkomen krijgt zal het getal naar nul naderen. Zodra het financieel vrijheidsgetal groter dan nul wordt heb je meer inkomsten dan uitgaven en ben je in principe financieel vrij.

In het Financieel overzicht maken we op het tabblad Dashboard ook gebruik van het financieel vrijheidsgetal. In dit tabblad krijg je daardoor direct inzicht in waar je financieel staat.

Lees verder op: Wat is geld?