Beleggingsstrategieën

Beleggingstrategieën

Om een vermogen op te bouwen zodat je er later van kunt leven moet je gebruik maken van beleggingsstrategieën die je naar je doel toe leiden. Hieronder staan een aantal strategieën beschreven die je kunt gebruiken bij het bereiken van financiële vrijheid.

Groeiportefeuille met ETF’s

Je kunt een combinatie van een serie ETF’s gebruiken om een portefeuille samen te stellen. Deze portefeuille groeit in totaliteit doordat je bij elke groei van de afzonderlijke ETF’s een gedeelte van die gegroeide ETF’s verkoopt en met het vrijgekomen geld de ETF’s aankoopt die in de tijd in waarde gedaald zijn.

Hoe werkt deze strategie? Je kiest bijvoorbeeld 10 ETF’s die representatief zijn voor een macro-economische groei. Stel dat je aan elke ETF 10% van je kapitaal toekent. In dit geval verdeel je je geld dus precies gelijk over de 10 ETF’s, meestal doe je dit niet maar geef je wat “zwaarte” aan bepaalde ETF’s in je portefeuille.

Je start met een procentuele verdeling van je kapitaal over je ETF’s. Deze procentuele verdeling is je uitgangspunt (start percentage) maar ook je ijkpunt over de tijd. Je stelt dus deze percentuele verdeling eenmalig in en daarna gebruik je deze procentuele verdeling om je portefeuille aan te passen zodat je telkens weer uit komt op je start-percentages.

Beleggingsstrategieën
Startportefeuille met een 10 procent verdeling per ETF

Stel dat ETF1 na een halfjaar van 10% naar 15% is gegroeid binnen je portefeuille. Je verkoopt dan 5% van deze ETF1 en met het vrijgekomen geld koop je een of meerdere ETF’s aan binnen je portefeuille die zijn achtergebleven in groei (dus die van 10% naar bijvoorbeeld 7% zijn gezakt in de portefeuille verdeling).

Beleggingsstrategieën
Portefeuille na groei waarbij ETF1 is gegroeid naar 15%

Omdat je zowel sterk groeiende ETF’s (aandelen) als risico armere ETF’s (obligaties) in je portefeuille hebt zorg je automatisch dat de winst in je gegroeide ETF’s worden afgeroomd en dat je deze winst in minder volatiele ETF’s stopt. Het eindresultaat is dat je portefeuille na herverdeling weer dezelfde procentuele afspiegeling heeft als bij de start, maar je kapitaal is ditmaal groter geworden. Oftewel je taart heeft weer dezelfde verdeling in segmenten als toen je begon, maar de taart zelf is groter geworden!

Beleggingsstrategieën
Portefeuille na groei en herverdeling van de groei.

Dalen de sterk gegroeide ETF’s na enige tijd weer, wat ze altijd doen na een flinke stijging, dan zullen de minder volatiele ETF’s waar je je geld naar over hebt geheveld minder dalen en mogelijk zelfs stijgen (doorgaans stijgen obligatie ETF’s als aandelen ETF’s dalen). Het eindresultaat is dat je de winst uit de sterk gegroeide ETF’s hebt veiliggesteld in de minder volatiele ETF’s. Zitten de aandelen ETF’s op hun beurt in een dip dan verkoop je een percentage van de obligatie ETF’s en met dit geld koop je de volatiele aandelen ETF’s.

Met deze strategie dwing je jezelf om bij sterke groei te verkopen en aan te kopen bij segmenten die in een dip zitten. Je aankoop en verkoopmomenten worden door de markt bepaald en niet door jouw subjectieve oordeel. Ook het risico op sterke daling wordt beperkt doordat je “winsten” veilig stelt in minder volatiele beleggingsinstrumenten.

Een voorbeeld van ETF’s voor een groeiportefeuille:

  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF EUR | VUSA
  • L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (EUR) | RTWO
  • Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | VEUR
  • Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (EUR) | VJPN
  • Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (EUR) | VAPX
  • Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (EUR) | VFEM
  • iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | IPRP
  • iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IPRV
  • iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | IBGL
  • iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | LQDA

Inkomensportefeuille met dividenden

Er komt een moment dat je geld nodig hebt uit je beleggingsportefeuilles voor jouw passieve inkomen. Dat betekent dat je een regelmatige inkomstenstroom moet creëren. Regelmatig betekent dat je op de inkomstenstroom moet kunnen vertrouwen en dat het tijdsgebonden moet zijn.

De koersen van aandelen van ondernemingen fluctueren in de tijd soms vrij sterk, ook van grote stabiele ondernemingen. Dus koersen zijn niet goed bruikbaar om een regelmatig inkomen te genereren. De dividenden van grote stabiele ondernemingen zijn echter meestal wel vrij stabiel. De dividenden worden vaak van te voren in het ondernemingsbeleid aangegeven, dus ze zijn publiek bekend. Als je de grootte van het dividend weet voor een bepaald aandeel kun je ermee gaan rekenen. Je weet hoeveel aandelen je hebt van de betreffende onderneming. Vermenigvuldig het aantal aandelen dat je in bezit hebt met het dividend per aandeel en je krijgt je inkomstenstroom voor dat jaar.

Het voordeel van je inkomsten uit dividenden is dat je je aantal aandelen blijft behouden, je hoeft geen aandelen te verkopen. Dat betekent dat je het volgende jaar bij gelijkblijvend dividend weer dezelfde inkomstenstroom hebt van dat aandeel.

Het nadeel bij dividenden is dat er geen garantie is dat ze worden uitgekeerd. Het kan zijn dat een onderneming besluit om het dividend te verlagen of zelfs geheel te stoppen voor een bepaalde periode. Je inkomstenstroom uit dat aandeel verminderd of stopt dan zelfs geheel. Om dit risico te verminderen moet je daarom zorgen dat je niet afhankelijk bent van de inkomsten uit één aandeel. Je zult dus meerdere aandelen moeten bezitten waaruit je inkomsten krijgt.

Lees verder op: Belastingen