Beleggingsstrategieën

Beleggingstrategieën

Om een vermogen op te bouwen zodat je er later van kunt leven moet je gebruik maken van beleggingsstrategieën die je naar je doel toe leiden. Hieronder staan een aantal strategieën beschreven die je kunt gebruiken bij het bereiken van financiële vrijheid.

Groeiportefeuille met ETF’s

Je kunt een combinatie van een aantal ETF’s gebruiken om een groeiportefeuille samen te stellen. Deze portefeuille groeit in totaliteit doordat je bij elke groei van de afzonderlijke ETF’s een gedeelte van die gegroeide ETF’s verkoopt en met het vrijgekomen geld de ETF’s aankoopt die in de tijd in waarde gedaald zijn.

Hoe werkt deze strategie? Je kiest bijvoorbeeld 10 ETF’s die representatief zijn voor een macro-economische groei. Stel dat je aan elke ETF 10% van je kapitaal toekent. In dit geval verdeel je je geld dus precies gelijk over de 10 ETF’s, meestal doe je dit niet maar geef je wat “zwaarte” aan bepaalde ETF’s in je portefeuille.

Je start met een procentuele verdeling van je kapitaal over je ETF’s. Deze procentuele verdeling is je uitgangspunt (start percentage) maar ook je ijkpunt over de tijd. Je stelt dus deze percentuele verdeling eenmalig in en daarna gebruik je deze procentuele verdeling om je portefeuille aan te passen zodat je telkens weer uit komt op je start-percentages.

Beleggingsstrategieën
Startportefeuille met een 10 procent verdeling per ETF

Stel dat ETF1 na een halfjaar van 10% naar 15% is gegroeid binnen je portefeuille. Je verkoopt dan 5% van deze ETF1 en met het vrijgekomen geld koop je een of meerdere ETF’s aan binnen je portefeuille die zijn achtergebleven in groei (dus die van 10% naar bijvoorbeeld 7% zijn gezakt in de portefeuille verdeling).

Beleggingsstrategieën
Portefeuille na groei waarbij ETF1 is gegroeid naar 15%

Omdat je zowel sterk groeiende ETF’s (aandelen) als risico armere ETF’s (obligaties) in je portefeuille hebt zorg je automatisch dat de winst in je gegroeide ETF’s worden afgeroomd en dat je deze winst in minder volatiele ETF’s stopt. Het eindresultaat is dat je portefeuille na herverdeling weer dezelfde procentuele afspiegeling heeft als bij de start, maar je kapitaal is ditmaal groter geworden. Oftewel je taart heeft weer dezelfde verdeling in segmenten als toen je begon, maar de taart zelf is groter geworden!

Beleggingsstrategieën
Portefeuille na groei en herverdeling van de groei.

Dalen de sterk gegroeide ETF’s na enige tijd weer, wat ze altijd doen na een flinke stijging, dan zullen de minder volatiele ETF’s waar je je geld naar over hebt geheveld minder dalen en mogelijk zelfs stijgen (doorgaans stijgen obligatie ETF’s als aandelen ETF’s dalen). Het eindresultaat is dat je de winst uit de sterk gegroeide ETF’s hebt veiliggesteld in de minder volatiele ETF’s. Zitten de aandelen ETF’s op hun beurt in een dip dan verkoop je een percentage van de obligatie ETF’s en met dit geld koop je de volatiele aandelen ETF’s.

Met deze strategie dwing je jezelf om bij sterke groei te verkopen en aan te kopen bij segmenten die in een dip zitten. Je aankoop en verkoopmomenten worden door de markt bepaald en niet door jouw subjectieve oordeel. Ook het risico op sterke daling wordt beperkt doordat je “winsten” veilig stelt in minder volatiele beleggingsinstrumenten.

Een voorbeeld van ETF’s voor een groeiportefeuille:

  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF EUR | VUSA
  • L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (EUR) | RTWO
  • Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | VEUR
  • Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (EUR) | VJPN
  • Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (EUR) | VAPX
  • Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (EUR) | VFEM
  • iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | IPRP
  • iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IPRV
  • iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | IBGL
  • iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | LQDA

Inkomensportefeuille met dividend aandelen

Er komt een moment dat je geld nodig hebt uit je beleggingsportefeuilles voor jouw passieve inkomen. Dat betekent dat je een regelmatige inkomstenstroom moet creëren. Regelmatig betekent dat je op de inkomstenstroom moet kunnen vertrouwen en dat het tijdsgebonden moet zijn.

De koersen van aandelen van ondernemingen fluctueren in de tijd soms vrij sterk. Ook aandelen van grote stabiele ondernemingen fluctueren soms flink in waarde. Dus koersenwaarden van aandelen zijn niet goed bruikbaar om een regelmatig inkomen te genereren. Want wat doe je als het aandeel een flink gedaald is in waarde, toch een aantal aandelen verkopen om inkomen te krijgen? Dat is niet bepaald gunstig voor je belegging …
De dividenden van grote stabiele ondernemingen zijn echter meestal wel vrij stabiel over de jaren. De dividenden worden vaak van te voren in het ondernemingsbeleid aangegeven, dus ze zijn publiek bekend. Als je de grootte van het dividend weet voor een bepaald aandeel kun je ermee gaan rekenen. Je weet hoeveel aandelen je hebt van de betreffende onderneming. Vermenigvuldig het aantal aandelen dat je in bezit hebt met het dividend per aandeel en je krijgt je inkomstenstroom voor dat jaar.

Het voordeel van je inkomsten uit dividenden is dat je altijd hetzelfde aantal aandelen blijft behouden, je hoeft geen aandelen te verkopen. Dat betekent dat je het volgende jaar bij gelijkblijvend dividend weer dezelfde inkomstenstroom hebt van dat aandeel.

Het nadeel bij dividenden is dat er geen garantie is dat ze worden uitgekeerd (hoewel die kans klein is bij goede aandelen). Het kan zijn dat een onderneming besluit om het dividend te verlagen of zelfs geheel te stoppen voor een bepaalde periode. Je inkomstenstroom uit dat aandeel verminderd of stopt dan zelfs geheel. Om dit risico te verminderen moet je daarom zorgen dat je niet afhankelijk bent van de inkomsten uit één aandeel. Je zult dus meerdere aandelen moeten bezitten waaruit je inkomsten krijgt.

Inkomensportefeuille met hoogdividend aandelen

Heel veel mensen, in Nederland maar ook in de VS, denken bij hoogdividendaandelen aan aandelen uit de AEX of de S&P 500 met een dividend rendement van ca 4%. Op een of andere manier kijkt men niet verder dan hun beursneus lang is of men heeft er totaal geen weet van, maar er zijn hoogdividend aandelen die een dividendrendement van 10% of hoger opleveren, elk jaar en bijna gegarandeerd. Dat zijn pas hoogdividend aandelen! Met name dit type beleggingen kunnen we gebruiken om financiële vrijheid te bereiken. In het ledendeel van deze site zullen we uitgebreid beschrijven hoe we deze hoogdividend aandelen kunnen vinden en kunnen gebruiken. Waar vinden we deze hoogdividend aandelen voornamelijk? In Nederland of België zullen we deze niet vinden op de beurzen. Sterker nog, in heel Europa zijn dit soort aandelen niet te vinden. We treffen ze in grote aantallen aan op de beurzen binnen de Verenigde Staten van Amerika. Waarom daar?

Hoogdividend in de VS

De overheid van de VS maakt het haar burgers makkelijker om zelf te sparen en te beleggen via gunstige beleggingsregelingen. In de VS kennen ze niet de collectieve pensioenvoorzieningen zoals we die in Nederland kennen. Amerikanen moeten veelal zelf hun pensioen regelen. Er zijn gunstige regelingen in de VS zoals de RIC-regeling en de SBIC-Regeling die hieronder worden beschreven die ervoor zorgen dat organisaties hoge dividenden kunnen uitkeren. Naast deze regelingen zijn er ook gewoon hoog dividend fondsen die je kunt gebruiken zoals babybonds (kleine obligatie fondsen).

RIC-regeling

Een belangrijke regeling in de VS is de Regulated Investment Company (RIC). Een Regulated Investment Company kan elk type onderneming zijn inclusief mutual funds, ETFs, and REITS. Zo’n RIC-onderneming is vrijgesteld van het betalen van winstbelasting, waardoor de dividend betalingen vaak veel hoger zijn dan gemiddeld. Ze moeten 90% of meer van hun winst uitkeren als dividend. Vandaar de hoge dividenden. Een RIC organisatie is enigszins vergelijkbaar met een Nederlandse Fiscale Beleggingsinstelling.

SBIC-regeling

Een tweede regeling in de VS gaat over de Small Business Investment Companies (SBIC). Dit soort ondernemingen hebben als doel het laten groeien van kleine en middelgrote ondernemingen (vaak grote ondernemingen vergeleken met Nederland) in de VS door financiering, startkapitaal en deelnames. SBIC-ondernemingen kunnen hierdoor relatief goedkoop geld lenen van de overheid. SBIC-ondernemingen functioneren in feite als banken. Veel SBIC-ondernemingen staan genoteerd aan de beurzen in de VS en zijn dagelijks verhandelbaar. In feite neem je via een SBIC-aandeel dus indirect deel in investeringen in ondernemingen met potentie.

Belasting

Als Nederlander betaal je slechts 15% bronbelasting over sommige Amerikaanse dividenden, echter deze bronbelasting kun je terugvragen bij de jaarlijkse belastingopgaven. Dus netto betaal je als Nederlander geen belasting over Amerikaanse dividenden. Voor Belgen ligt dit helaas weer anders, die moeten wel belasting betalen over dividenden. Amerikanen zelf moeten overigens inkomstenbelasting betalen over de ontvangen dividenden.

Lees verder op: Belastingen