Belastingen

Beleggen

De koerswinsten die je maakt op aandelen of ETF’s verhandeld aan een Nederlandse beurs zijn vrij van belastingen. Alleen over het dividend van een aandeel wordt belasting ingehouden (ca 15%). Deze ingehouden belasting kun je echter opgeven bij je jaarlijkse inkomstenbelasting.

Belastingvoordeel

Het belastingvoordeel van koopsompolissen of lijfrenteverzekeringen levert vaak niets op, omdat de toekomstige uitkeringen belast worden. Heel leuk die belastingvoordelen maar let wel; het is allemaal uitgesteld loon zoals dat zo mooi heet en de belastingdienst komt hiervoor altijd langs!
Indien je uit je netto-inkomen beleggingen aankoopt en die op een juiste wijze beheert bouw je een veel groter vermogen op dan dat je onbelaste bedragen gebruikt om een koopsompolis (of iets dergelijks) aan te kopen.

Een rekenvoorbeeld (De tarieven zijn alleen als ruw voorbeeld gebruikt) :

Stel je inkomstenbelastingtarief is 50%. Van 2000 euro houdt je dan na belastingen 1000 euro netto over. Dit bedrag gebruik je om goede beleggingen aan te kopen die gemiddeld 10% rendement op jaar basis opleveren. Stel je begin met 1000 euro en elk jaar koop je van je netto salaris voor 1000 euro nieuwe beleggingen aan die renderen tegen 10% en je herinvesteert het rendement elk jaar. Na 20 jaar hebt je dan 69.730 euro aan vermogen. Indien je dit vermogen laat staan tegen 10% rendement krijg je elk jaar een inkomen van 6973 euro onbelast.

Ga je echter met een brutobedrag van 2000 euro beleggen in een of ander financieel product van een verzekeraar dan kom je op het volgende uit. Het brutobedrag van 2000 euro rendeert tegen 5% per jaar en elk jaar leg je bruto 2000 euro in bij de verzekeraar. Na 20 jaar inleggen ontstaat er een vermogen van 74.745 euro. Dit levert per jaar (bij 5% rendement) een onbelast inkomen op van 3737 euro. Echter hier moet nog belasting vanaf (herinner je; de belastingdienst komt altijd langs) stel dat je nog steeds in de 50% belastingschaal valt dan houd je hiervan 1868 euro over. Dit is 27% van het inkomen dat je zou hebben gekregen als je in eigen beheer zou hebben belegd. Waar is de andere 73% gebleven? Wel, in laag renderende producten, hoge kosten en in de zakken van de verzekeraar, die wil tenslotte ook welvarend met pensioen 😉

Vaak is het de bedoeling dat de uitkering plaatsvind na je pensioen als jij in een lager belastingtarief valt. Stel dat dit tarief 30% is dan houd je 2615 euro per jaar aan inkomen over, dit is 37% van het inkomen als jezelf zou hebben belegd. Ook nu loop je nog steeds veel geld mis.

Laten we eens wat grotere bedragen voor de inleg nemen dan zie je om welke absolute verschillen het echt kan gaan:

Stel je begint met 10.000 euro inleg en elk jaar koop je van je netto salaris voor 10.000 euro (833 euro per maand sparen) nieuwe beleggingen aan die renderen tegen 10% en je herinvesteert het rendement elk jaar. Na 20 jaar hebt je dan 697.300 euro aan vermogen. Indien je dit vermogen laat staan tegen 10% rendement krijg je elk jaar een inkomen van 69730 euro onbelast. Hiervan kun je goed leven.

Het bruto beginbedrag van 20.000 euro leg je in een financieel product van een verzekeraar renderend tegen 5% per jaar. Elk jaar leg je opnieuw bruto 20.000 euro in bij de verzekeraar. Na 20 jaar inleggen ontstaat er een vermogen van 747.450 euro. Dit levert per jaar (bij 5% rendement) een onbelast inkomen op van 37372 euro. Echter hier moet nog belasting vanaf; stel dat je nog steeds in de 50% belastingschaal valt dan houd je hiervan 18.686 euro over en hiervan kun je niet leven, het is hoogstens een aanvulling op je andere pensioengelden. Ergens is er weer 73% achtergebleven, echter nu gaat het om meer dan 51.000 euro! En dat elk jaar …

Wat is de les hieruit:

Je kunt bij beleggen beter belasting betalen over het kleinere inlegbedrag dan later over het grotere opgebouwde vermogen.

Hoe ontstaan bovenstaande verschillen? De rendementen van een verzekeraar zijn veel lager omdat het risico laag gehouden MOET worden. De verzekeraar kan zich niet veroorloven jou niet het beloofde inkomen uit te keren, anders verteld dit zich snel rond en is het snel gedaan met die verzekeraar. Daarnaast wordt van jouw jaarlijkse inleg eerst alle kosten afgehaald en die kunnen behoorlijk oplopen, tenslotte moeten de salarissen van de verzekeraar ergens van betaald worden. Dus je werkelijk belegde premie zal veel lager zijn en dus zul je ook minder vermogen kunnen opbouwen.

Een belastingvoordeel kan overigens na een wetswijziging geheel verdwijnen. Dus bij langlopende producten kan het voordeel wel eens na een paar jaar geheel zijn verdwenen.

Opbrengsten versus belastingvoordelen

Veel mensen hebben de neiging om zoveel mogelijk belastingvoordelen binnen te halen. Ze zijn bang dat als ze geen belastingvoordeel hebben genoten ze een “loser” zijn. Je moet niet kijken of je ergens een belastingvoordeel uit kunt slepen maar wat het verschil is in opbrengsten als je iets bruto of netto afhandelt. Bij heel veel zaken die je met een bruto bedrag kunt aangaan heb je te maken met derde partijen die kosten opvoeren, je krijgt lage rendementen vanwege de risico afdekking en last but not least, je blijft in het belastingregime van het land hangen.

Het voordeel van netto bedragen (dus uit je netto inkomsten) is dat je zo min mogelijk met de belastingdienst verder te maken hebt (als dat al ooit lukt ;-).
Je kunt zelf bepalen welke financiële instrumenten je gaat inzetten, je kunt zelf het risico dat je loopt bepalen, je kosten kun je zeer laag houden en je hebt je bevrijd van het belastingregime van je land, zodat je eventueel vrijelijk kunt verhuizen naar het buitenland zonder dat de belastingdienst achter je aan zit.

Fiscaal beleid

Belastingen

De Nederlandse overheid heeft in het verleden zijn burgers, door het fiscale beleid, massaal naar de verzekeraars gedreven. Die hebben deze overheidssteun dan ook gretig gebruikt, zeker niet ten voordele van de arme onkundige burgers. De rekenrentes die men gebruikte voor de uitkeringen lagen ver onder de rentes die staatsleningen gaven. Dus burgers zouden veel beter af zijn geweest als ze hun geld in eigen beheer hadden gehouden.
Het zijn echter de burgers die zich laten verleiden, zeg maar gerust bedonderen door belastingvoordelen. Ze kijken niet naar de lange termijn. Mensen sluiten koopsompolissen om hun belastbaar inkomen te verminderen, echter het voordeel gaat op aan de kosten die de verzekeraar en zijn tussenpersonen rekenen.

Waar je ook rekening mee dient te houden bij fiscaal voordelige regelingen is de looptijd van de betreffende regeling. Veelal stelt een regering een bepaalde fiscale regeling in en als het betaalbaar blijft houdt de volgende gekozen regering de regeling nog een paar jaar aan. Echter ook heel vaak heeft een regeling maar een beperkte levensduur, dus houdt hiermee rekening als je aan dergelijk regelingen deelneemt. Denk aan de werknemer spaarregelingen die een aantal jaren succesvol hebben gewerkt maar uiteindelijk werden afgeschaft, en denk aan de levensloopregeling die het ook niet lang heeft volgehouden.

De moraal van dit verhaal: soms is het beter om gewoon je belastingen te betalen en met netto bedragen ergens in te stappen dan je in allerlei kronkels te wringen om maar belastingen te ontlopen. Dit kost vaak tijd die je beter kunt besteden aan het werken aan je doelen en genereren van inkomsten. Rotzooien met belastingregels kan je ook nog eens op een verkeerd pad brengen en dat kan leiden tot enige jaren kot, nor, bak, cel, lik, bajes, cachot …

Lees verder op: Samengesteld interest