Vermogen opbouwen

Een vermogen opbouwen

Om financiële vrijheid te bereiken moet je een vermogen opbouwen waarvan het rendement in jouw kosten zal voorzien. Vermogen bouw je op door te sparen en dit bedrag te laten groeien. Later kun je uit dit vermogen een inkomen genereren dat al jouw kosten zal dekken, een passief inkomen dus.

Investeren versus speculeren

Investeringen zijn er op gericht om jaarlijkse rendementen op te leveren op het kapitaal dat je hebt belegt. Dus gedurende je investering neemt je kapitaal in waarde toe. Als je dividend uitgekeerd krijgt en je herinvesteert dit dividend, doet dat je investering ook in waarde toenemen.
Speculaties werken anders. Bij speculaties koop je iets om het later voor meer geld te kunnen verkopen. Denk aan kunst of andere potentieel waardevolle objecten. In de tijd tussen aankoop en verkoop levert je speculatie echter niets op, je geld “zit vast” in de speculatie. Met speculaties gaan we ons echter niet bezighouden op deze website.

Strategieloos

Heel veel beleggers houden er geen enkele strategie op na en doen in feite maar wat. Bij het opbouwen van een vermogen houden ze geen enkele methode aan, hebben geen doelen, geen beleggingsaanpak, geen risico beheersing et cetera.

Vermogen opbouwen

Bij beleggen winnen dit type beleggers soms wat, maar over het algemeen verliezen ze continu. Vaak kopen beleggers een aandeel omdat een adviseur of bank het aandeel aanbeveelt (alsof die een glazen bol hebben). Vervolgens hebben de meeste beleggers geen enkele uitstapstrategie als het aandeel toch onverwachts in waarde daalt. En als het aandeel dan sterk gedaald is verkopen ze, omdat ze emotioneel in paniek raken en denken dat mét de daling van hun aandeel ook de (financiële) wereld zal vergaan.

Bij een strategie gebruik je één methode om te beleggen. Eventueel gebruikt je nog een tweede methode parallel aan je eerste methode.

Gebruik één methode om te beleggen en zorg dat je alle stappen in deze methode begrijpt.

Pas de methode aan als het niet de verwachte resultaten oplevert maar verander niets als de methode succesvol is (never change a winning team). Ga niet continu van methodes wisselen want zo leer je een methode ook niet goed toepassen.

Beleg zelf

Waar mogelijk moet je in eigen beheer beleggen in basis beleggingsinstrumenten zoals aandelen, ETF’s, Closed End Funds, hoogdividend fondsen enzovoort. Als een product echter nuttige voordelen biedt die jezelf niet kunt behalen dan kun je in dit product stappen. In het grijze verleden had je bijvoorbeeld een werknemersregeling waarbij je van je bruto loon kon sparen, na een aantal jaren kwam het gehele bedrag netto vrij. De winst zat hem in de belasting die je niet hoefde te betalen. Een zeer veilig, voordelig en aantrekkelijk “product” waarvan het vrijkomende bedrag na een aantal jaren weer geheel in jouw handen kwam.

Veel van de aangeboden financiële producten of plannen kun je echter zelf ook opzetten en beheren. Je bent dan veel goedkoper uit, het levert veel meer rendement op en jij blijft zelf beschikken over je eigen geld. Je geld komt dus ook niet vast te zitten in een of andere contractuele opzet.

Zekerheid voor alles

Investeer in de eerste jaren dat je gaat beleggen alleen in grote stabiele aandelen die een hoog dividend leveren of ETF’s die minimaal 10 jaar op de markt zijn. Zekerheid moet voor alles staan. Zekerheid zorgt ervoor dat je geen geld (dus tijd verliest) en dat je via een intelligente manier je doel bereikt.

Wil je toch voor de korte termijn in individuele aandelen beleggen omdat je het intrigerend vind, doe het dan parallel aan je financiële vrijheid portefeuilles. Je weg naar financiële vrijheid mag je niet belasten met onnodige risico’s. Gebruik voor je individuele aandelen avontuur maar een klein bedrag (een paar duizend euro, niet meer). Als je niet met een klein bedrag winst kunt maken kun je het dan wel met een groot bedrag? Uiteraard niet … In het ledendeel van deze site wordt uitgelegd op welke wijze je met de juiste risicobeheersing in individuele aandelen kunt beleggen.

Ga pas als je financiële vrijheid hebt bereikt aan de gang met experimenteren. Je huidige doel is niet om te beleggen of om superrendementen te behalen. Je doel is om financiële vrijheid te bereiken en wel op de veiligste en zekerste manier. Alle hulpmiddelen (zoals beleggingen) zijn alleen maar gereedschappen om je doel te bereiken, verlies geen tijd aan alle details van deze gereedschappen. Veel beleggers verdrinken zich in de details van hun beleggingen en hebben geen strategie, geen risicobeheersing of doel voor ogen; ze bereiken daarom nooit financiële vrijheid. Kijk maar eens wat beleggingsforums na …

Eigenaar of lener

Je kunt als belegger een eigenaar zijn of een lener. Als eigenaar bezit je bepaalde zaken (aandelen van ondernemingen), deze zaken kunnen in waarde stijgen of kunnen bepaalde bedragen aan je uitkeren als eigenaar (dividend). Als lener geef je je kapitaal als lening aan derden, je krijgt rente over het geleende bedrag en na de afgesproken tijd krijg je je kapitaal weer terug.

Om je vermogen te laten groeien is in feite alleen eigenaarschap geschikt als belegging. Eigenaarschap beschermt je ook tegen inflatie. De laatste 200 jaar zijn gewone aandelen meegegroeid met de wereldeconomie, ze zijn echter niet ononderbroken gegroeid, soms waren er dalingen soms blijven de koersen nagenoeg vlak.

Om inkomsten te genereren kun je gebruik maken van eigenaarschap maar als lener kun je vaak een stabieler inkomstenpatroon opbouwen. Als je inkomen wil genereren dan wil je dat dit inkomen de komende jaren stabiel is en niet daalt. Daarom gebruik je voor een inkomensportefeuille andere soorten beleggingen dan bij een groeiportefeuille. Bij een inkomensportefeuille maak je veel meer gebruik van leningen oftewel van “fixed income” effecten.

Lees verder op: Beleggen