Portefeuille opbouw

Portefeuille opbouw

De financiële wereld ondergaat een grote verandering, die een invloed heeft op je portefeuille opbouw. Niet langer zijn lokale economieën of bedrijven het centrum van de belangstelling.

Portefeuille opbouw

Indexen, beleggingstypen en wereldvooruitzichten spelen een grotere rol bij het opbouwen van je portefeuille. Macro-economische trends beïnvloeden de markten als nooit tevoren. Veel mensen zijn helaas nog te sterk gericht op individuele bedrijven, specifieke markten en lokale economieën.

De opbouw van een portefeuille op basis de Modern Portfolio Theory (MPT), de Efficient Market Hypothesis (EMH) en ideeën rond “stocks for the long run” hebben zo hun gebreken. Een van de punten is dat men stelt dat risico evenredig is aan beloning. Hoe groter het risico des te groter de beloning. Men probeert ook het risico te kwantificeren door het te vergelijken met de standaard deviatie. Mensen willen hun opbrengst maximaliseren door meer risico te aanvaarden. Als je genoeg tijd hebt stelt men, dan is dit risico de beloning waard. En dit kan een gevaarlijke en misleidende blik op de wereld zijn.

Als risico eenvoudig gelijk is aan volatiliteit of standaard deviatie, dan zou men bij hoog-risico beleggingen zoals aandelen er altijd op kunnen vertrouwen dat ze hoge rendementen op lange termijn zullen leveren. Echter deze hoge rendementen worden niet altijd gerealiseerd … De historie laat niet altijd zien dat hoog-risico ook hoog rendement oplevert. Het gebruik van MPT en het concept van “aandelen voor de lange termijn” gaat er vanuit dat ons leven een lange rechte lijn is vanaf het moment dat we gaan sparen tot we met pensioen gaan. De factor tijd in ons leven speelt echter een grote rol, en gedurende de tijd veranderen onze financiële behoeftes.

Bij de opbouw van een portefeuille moeten we goed kijken welk doel de portefeuille eigenlijk dient. Indien we bijvoorbeeld de datum naderen waarop we financiële vrijheid willen bereiken dan moet naast een bestaande groeiportefeuille een inkomensportefeuille wordt opgebouwd die genoeg inkomen zal genereren zodat we van ons vermogen kunnen leven en daadwerkelijk financieel vrij kunnen zijn.

Risico beheer in een portefeuille

Wanneer we een portefeuille samenstellen dan we moeten we de risico’s goed afwegen. We moeten de kans op het behalen van onze financiële doelen vergroten. De twee grootste bedreigingen voor ons kapitaal zijn het verlies van koopkracht en permanent verlies van kapitaal. Op basis hiervan kunnen we strategische en tactische wegen zoeken om het risico te beheersen in onze portefeuille.

Ontwikkel een beheermethode voor je portefeuille

Het samenstellen van een portefeuille is zinloos als je geen plan hebt om het proces uit te voeren en bij te houden in de tijd. Niets is belangrijker dan bij je plan te blijven dat je voor je portefeuille hebt bedacht. Je kunt makkelijk door de dingen in het leven worden afgeleid en het beheer van je portefeuille uit het oog verliezen. Een gemeenschap als hier bij Demeto kan je helpen bij je beheer en je scherp houden zodat je op je doelen gericht blijft.

Het samenstellen van een portefeuille gaat niet alleen maar over het kiezen van de beleggingstypen maar met name om het onderhoud ervan. Je moet dus actief betrokken blijven bij je portefeuille en regelmatig (ook al kan dit maar een paar keer per jaar zijn) aanpassingen verrichten. Ontwikkel dus een methodiek om je portefeuille bij te houden, denk aan:

  • Aankoop methodiek (bijvoorbeeld middelen: dollar cost averaging)
  • Herbalanceer om je verdeling in je portefeuille in stand te houden
  • Bekijk je aankopen regelmatig op doelmatigheid (doet de belegging nog wat het doen moet?)
  • Herinvesteringwijze. Koop regelmatig nieuwe beleggingen aan en bekijk hoe je dividenden investeert.

Strategische diversificatie

Strategische diversificatie houdt in dat je je portefeuille(s) construeert met verschillende kasstromen zodat je een gebalanceerde en stabiel opbrengst hebt.
Om op macro-economisch niveau je portefeuille te construeren bekijk je de wereld vanuit het grotere perspectief. Kijk naar en profiteer van de macro-economische cycli, trends en gebeurtenissen. De eenvoudigste vorm van strategische diversificatie is door gebruik te maken van passieve index fondsen (ETF’s).

Tactische diversificatie

Gebruik tactische diversificatie om jezelf te beschermen tegen onzekerheid en zogenaamde tail-risk (een gebeurtenis die niet vaak zal gebeuren maar wel flinke schade kan aanbrengen aan je portefeuille). Dit kan helpen, omdat een traditionele beleggingsverdeling niet het risico weg diversificeert door de hoge correlatie tussen de beschikbare beleggingen (zoals aandelen en obligaties). Bij een tactische diversificatie kijk je naar verschillende markten om de richting van bepaalde type beleggingen te onderscheiden. Meestal passen firma’s deze tactiek toe en maken ze gebruik van derivaten om hun posities te hedgen (beschermen). Er bestaan ook ETF’s op het gebied van een Global Macro Index. We moeten bij deze macro-economische benadering rekening houden met het feit dat de macro-economie cyclisch is. We zullen dus de zich ontwikkelende trends en gebeurtenissen moeten meenemen in onze portefeuille.

Regels voor je portefeuille

Portefeuille doel. Bepaal welk doel jouw portefeuille moet dienen en richt je portefeuille op basis van dit doel en de risico’s in.

Kosten zijn je vijand. De regelmatige kosten bij je handelen op de beurs werkt als een negatieve rente op rente, dus zorg ervoor dat je tegen de laagst mogelijk kosten kunt handelen, wissel zo nodig van handelspartij.

Ren geen rendementen achterna: Volg geen benchmarks of probeer de markt te verslaan. Richt je op je doelen en bouw hiervoor je portefeuille en je strategie op.

Voorkom een beperkte visie: Richt je niet op losse bedrijven of de micro-economie. Je groeiportefeuille moet een macro-economie weerspiegelen. De macro-economische trends bepalen de markten nu.

Beheerwijze: Ontwikkel een proces en methode om je portefeuille te beheren. Zorg dat je je strikt houdt aan je eigen methodiek en laat de buitenwereld of je eigen psychologie je aanpak niet verstoren.

Houd je plan en je aanpak simpel. Een eenvoudig plan is makkelijker uit te voeren en beter te begrijpen als het goed en of verkeerd gaat.

Lees verder op: Verliezen