Splitsen van aandelen

Splitsen van aandelen

Het splitsen van aandelen is een terugkerend verschijnsel op beurzen. Door een stijging van de koers van een aandeel kan deze dusdanig hoog worden dat het een negatief psychologisch effect heeft op kopers. De potentiële koper van het aandeel kan het aandeel als “te duur” beschouwen. Een aandeel dat 250 euro kost wordt door een koper als duur beschouwt. Deze koper schaft liever 10 aandelen van 25 euro aan dan 1 aandeel van 250 euro.

Splitsing van aandelen

Als een aandeel te duur wordt in de ogen van de kopers, dan kan dit betekenen dat er minder aandelen van die onderneming worden gekocht. Dit heeft weer gevolgen voor de verdere groei van de waarde van het aandeel. Ook het aantrekken van nieuw kapitaal door het uitgeven van nieuwe aandelen wordt bij een hoge aandelenkoers lastiger.

Ondernemingen met een beurskoers boven de 100 euro willen graag hun aandeel splitsen en uitkomen op een aandeelwaarde tussen de 20 en 50 euro. Deze prijs ligt kennelijk goed in de markt en het is een prijs die nieuwe kleine beleggers over de drempel trekt.

Stel dat één aandeel van een onderneming 100 euro kost en men splitst het aandeel 4 op 1. Je krijgt dan voor elk aandeel dat je in bezit hebt, 4 nieuwe aandelen ter waarde van 25 euro. Had je eerder 1000 aandelen van 100 euro met een totaalwaarde van 100.000 euro. Na de splitsing heb je 4000 aandelen van 25 euro; uiteraard ook met een totaalwaarde van 100.000 euro.

In feite is de aandelensplitsing een soort gezichtsbedrog. Bij de gang van zaken in de onderneming, waar de winst uit voort moet komen, verandert in feite niets. Alleen de waarde van het aandeel veranderd door de splitsing.

Bij heel veel aandelen vind een aandelensplitsing plaats. Aan een aandelensplitsing zitten echter ook de nodige kosten voor een onderneming, de hele administratieve rompslomp moet uiteraard betaald worden.

Lees verder op: ETF