Verantwoordelijkheid

Wie is verantwoordelijk voor jouw financiële situatie?

Je kunt geen vermogen opbouwen en financiële vrijheid bereiken zolang je niet beseft dat we altijd alle verantwoordelijkheid voor ons eigen leven dragen. Niet onze overheid, niet de omstandigheden, niet onze opvoeding … wij zijn zelf verantwoordelijk.

Reageren op omstandigheden

Je hoort vaak drie redenen waarom mensen geen verantwoordelijkheid willen dragen.

  • Het is de schuld van de genen. Ik ben zoals ik ben …
  • Mijn ouders zijn schuldig. Ik ben zo opgevoed …
  • Mijn omgeving is schuldig. Ik kan niet anders …

Geef niet je omgeving de schuld; het gaat er om wat JIJ doet met de verschillende omstandigheden.

Jij beslist zelf hoe je verschillende situaties interpreteert en erop reageert. Deze website levert je veel informatie om op een bewustere manier met je financiën om te gaan. Echter, jij zult de informatie zelf tot je moeten nemen en verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de verschillende stappen; het is geen magische formule …
Het is zo makkelijk om anderen de schuld te geven van je situatie of je niet bereikte doelen! Dan heb je jezelf immers niets te verwijten. Voor je eigen ontwikkeling is deze houding echter zeer schadelijk. In het leven kun je veel duidelijke voorbeelden zien van personen die geen verantwoordelijk namen voor hun acties.
Wij beslissen zelf over onze handelingen en die worden automatisch opgevolgd door de gevolgen. Wij zijn ook verantwoordelijk voor onze interpretatie en onze reactie op deze gevolgen. Wil jij de macht over je toekomst uitoefenen? Of zullen al je fouten en de gevolgen daarvan macht over jou uitoefenen?

Keuzes maken ...
Keuzes maken …

De verantwoordelijkheid voor ons eigen leven kunnen we nooit delegeren. Ook niet aan belastingadviseurs, accountants of financiële adviesbureaus. Zie ze als vakmensen en helpers waarvoor je ze betaalt maar jij blijft verantwoordelijk voor wat je uiteindelijk doet; jij bent de baas, jij maakt de keuzes!

In de leden pagina’s zul je ook aantreffen waarom de financieel instituten je niets vertellen over een formule naar financiële vrijheid. Zij zullen je er ook zeker niet bij gaan helpen …
Het is je eigen verantwoordelijkheid om de juiste stappen te nemen en met deze site hopen we je daar mee te helpen!

Verantwoordelijkheid dragen

Denk aan alle dingen die je tot nu toe bereikt hebt en die jou hebben gemaakt tot wie je nu bent. Het waren allemaal jouw keuzes en jij hebt er verantwoordelijkheid voor gedragen. Je hebt dus aan jezelf bewezen dat je verantwoordelijkheid kunt dragen voor je eigen keuzes, denk je ook niet dat jouw toekomstige keuzes ook weer tot een goed resultaat zullen leiden?

Het is daarom ook zo belangrijk dat je je financiële doelen opschrijft en jezelf ervoor verantwoordelijk maakt.  Zodra je anderen de schuld gaat geven dat jij jouw doelen niet haalt ben je de macht over je leven kwijt, zorg dat je je eigen levenslot in de hand houdt! Lees je doel regelmatig door en zeg tegen jezelf dat jij diegene bent die dat doel gaat halen en dat je door niets of niemand je van je verantwoordelijk voor dat doel laat afleiden.

Wij bepalen zelf wat we graag willen hebben. Jij beslist wat je jezelf toewenst. Baseer je vertrouwen op wat je tot nu toe hebt bereikt, noteer eventueel je huidige successen (hoe klein ze ook mogen zijn) zodat ze leiden tot een verhoogd zelfbewustzijn.

Controle bereik

Er zijn in het leven zaken die je direct kunt controleren en beïnvloeden. En er zijn dingen die je mogelijk interesseren of bezighouden maar die je niet kunt beïnvloeden.

Op je controle bereik heb je zelf invloed, het persoonlijk universum valt buiten je invloed.
Op je controle bereik heb je zelf invloed, het persoonlijk universum valt buiten je invloed.

Wij moeten ons echter niet te snel tevreden stellen met de grenzen van ons controlebereik. We kunnen ons controlebereik verder uitbouwen. Altijd wanneer wij denken dat het probleem “buiten ons” ligt, is juist déze gedachte het echte probleem. Door steeds bij problemen naar iets anders te wijzen verzwakken we onze positie. Onze vaardigheid om een positieve invloed op onze situatie te krijgen wordt steeds minder en verdwijnt uiteindelijk. Als wij werkelijk onze situatie willen verbeteren moeten wij er meteen mee beginnen. De oplossing komt echter niet van buitenaf maar vanuit ons binnenste. Wij kunnen direct voor alles wat in ons persoonlijk universum gebeurt de volledige verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd kunnen we ons controlebereik vergroten. Kijk maar eens terug naar het verleden hoever jij je controlebereik al vergroot hebt en dat kun je in de toekomst ook weer doen.

Controle bereik vergroten

Hoe kun je je controlebereik vergroten?  Daar zijn een aantal mogelijkheden voor:

  • Verlaat jouw comfortzone. Verlaat het gebied waarop je je zeker en veilig voelt. Je zult merken dat het steeds beter gaat en prettiger voelt als je buiten je comfortzone komt. Het is namelijk belangrijk dat je regelmatig buiten je comfortzone komt, dit levert groei op.
  • Pak problemen aan. Een probleem is een probleem, omdat het ons raakt (in ons persoonlijk universum) maar buiten ons controlebereik ligt. Elk probleem levert een kans op groei op. Je moet je afvragen hoe je een situatie kunt creëren waardoor het probleem zich niet meer zal voordoen. Concentreer je op doeltreffende oplossingen en op wat je kunt, weet en begrijpt. Dit betekent dat deze nieuwe situatie heeft geleid tot uitbreiding van je controlebereik. De weg naar financiële vrijheid is niet zonder problemen, je zult problemen moeten aanpakken.
  • Stel de juiste vragen. De kwaliteit van onze vragen bepalen de kwaliteit van ons leven. Wij zijn altijd in gesprek met onszelf, voortdurend stellen onze hersenen vragen die wij zelf beantwoorden. Als je jezelf de vraagt stel; “Zal het me lukken?” dan schep je de mogelijkheid om te falen. Alleen al door de vraag creëer je twijfel. Je kunt je beter afvragen; “Hoe zal het me lukken”. Je voorkomt een kans op mislukking, het gaat je nu lukken. Hoe? Daar kom je achter door naar mogelijkheden te zoeken die buiten je controlebereik liggen. Vraag je dus niet af waarom maar hoe. Het Hoe zoekt naar oplossingen, het Waarom naar verontschuldigingen. Wie een verontschuldiging vindt hoeft zijn controlebereik niet uit te breiden. Je hebt dan de macht uit handen gegeven want het is jouw schuld niet dat het probleem niet is opgelost. Wie naar het Hoe vraagt zal snel antwoorden vinden buiten zijn controlebereik.
  • Je persoonlijk universum uitbreiden. Je persoonlijk universum omvat alle zaken die jou persoonlijk raken, omdat ze belangrijk voor je zijn of je interesse hebben. Als iets belangrijk is voor jou wil je er ook invloed op kunnen uitoefenen. Automatisch ga je er dan over nadenken hoe je jouw controlebereik kunt uitbreiden. Zo dient het ook te zijn met jouw persoonlijke financiën; die zaken die in feite heel belangrijk voor je zijn maar waar je nog geen controle op hebt moet je aanpakken. Zorg dat je je financiën begrijpt en vergroot daardoor jouw controle bereik. Je voorkomt hierdoor dat je een speelbal in de financiële wereld wordt waar iedereen tegen aan kan trappen.

Het is jouw toekomst waarvoor je verantwoordelijkheid draagt

Draag daarom in de toekomst verantwoordelijkheid voor je financiën. De meeste mensen gaan niet goed om met hun financiën en dragen nauwelijks verantwoordelijkheid. Waar zouden ze het ook hebben moeten leren? Meestal zijn de ouders ook niet hun lichtend voorbeeld geweest. Op school zul je het vak “Hoe bouw ik een vermogen op” niet tegenkomen. Daarnaast zullen heel veel financieel adviseurs, ook al zijn ze vol goede bedoelingen en kundig, altijd met hun favoriete product of dienst op de proppen komen. Je moet dus zelf het totaaloverzicht houden, je eigen financiële manager zijn. Wanneer je zelf je beleggingen beheert, moet je je eigen leven onder de loep nemen, zaken onderzoeken, eigen conclusies trekken en aanbevelingen van anderen niet voor zoete koek aannemen.

Trap niet in de val

Onze samenleving richt zich met name op kopen, kopen, kopen … Er is heel veel overconsumptie. Veel mensen om je heen zijn ook ronduit slechte voorbeelden voor je, ze kunnen vaak alleen over geldgebrek praten. Men praat liever niet over financiën, men vind het een droog onderwerp en belangrijk vind men het ook al niet. Eerder hebben we al gezien dat geld wel degelijk zeer belangrijk is. Als je niet oplet kom je in een moeilijke geldsituatie terecht en dan wordt geld ineens enorm belangrijk!

Lees verder op: Veranderen