Verliezen

Verliezen

Het probleem bij het kopen van financiële beleggingen is dat ze ons blootstellen aan het risico van permanent verlies. Deze verliezen zijn belangrijk om te beseffen vanwege de negatieve rekenkundige gevolgen van een marktverlies. Permanente verliezen zijn enorm destructief voor onze toekomstige levensstandaard omdat ze vrij moeilijk goed te maken zijn in de nabije toekomst.

Permanente verliezen

Verliezen

Ik zal je met onderstaand overzicht verduidelijken waarom permanent verlies zo destructief is voor je levensstandaard.
Als je een belegging aankoopt met een bepaalde koerswaarde en vervolgens verkoopt, door wat voor reden dan ook, voor een lager koerswaarde creëer je een permanent verlies. Je vermogen is kleiner geworden. Als je 10% permanent verliest op een belegging dan heb je een winst rendement nodig van 11% om je oorspronkelijke bedrag weer in bezit te krijgen. Dit rendement is in praktijk nog haalbaar maar het kost je wel weer tijd om via beleggen die 11% rendement binnen te halen.

Oorspronkelijke
belegging (Euro)
% verliesWaarde
na verlies
Rendement nodig voor
oorspronkelijke waarde
1000-10,00%90011,11%
1000-20,00%80025,00%
1000-30,00%70042,86%
1000-40,00%60066,67%
1000-50,00%500100,00%
1000-60,00%400150,00%
1000-70,00%300233,33%
1000-80,00%200400,00%
1000-90,00%100900,00%

Verlies je 30% of meer op je belegging dan wordt het een ander verhaal, want dit vraagt om een rendement van meer dan 42% om je oorspronkelijk bedrag weer te bereiken. Zelfs bij goed beleggen gaat deze 42% je veel tijd kosten. Het gevolg van een permanent verlies is dus dat je niet alleen geld verliest maar ook dat je veel tijd verliest om je oorspronkelijk doel te bereiken. Het verloren geld zou je nog kunnen aanvullen uit andere bronnen (extra inkomsten) maar tijd haal je niet meer in en is ook niet te koop!

Permanent beleggingsverlies is tijdverlies.

Onderliggende waarden bij beleggen

Hoewel we onze bezittingen hopen te laten groeien willen we dat wel op zo’n manier doen dat we niet het risico lopen om permanent verlies te lijden. Bij een op schuld gebaseerd financieel systeem staan alle bezittingen en schulden op twee zijden van de balans. Iemands bezittingen zijn andermans schulden. Als deze schulden worden uitgegeven door een zwakke partij dan loopt de bezittende partij het risico van permanent verlies van kapitaal.

Wat is het onderliggende risico op verlies bij de verschillende beleggingen?
Het kopen van gewone aandelen stelt je bloot aan de onderliggende prestatie van de betreffende onderneming. Bij het kopen van bedrijfsschuld (bedrijfsobligaties) stel je je bloot aan het kredietrisico van de betreffende onderneming. Koop je overheidsschuld (overheidsobligaties) dan stel je je bloot aan het risico van belastingen en financiële acties van die regering.

Lees verder op: Diversificatie